Polska podatność na nowe technologie

Jednostka Economist Intelligence Unit przygotowała szósty z kolei raport dotyczący przystosowania 68 krajów do funkcjonowania w świecie nowych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych. Dane zgromadzone przez autorów raportu pozwalają ocenić, jak na tle innych krajów wypada Polska. A wypada gorzej niż przed rokiem.

Im więcej nowych technologii w życiu obywateli, tym lepiej. Gospodarka jest bardziej efektywna a procedury przejrzystsze. Nowy raport przygotowany przez Economist Intelligence Unit we współpracy z IBM Institute for Business Value określa, na jakim etapie budowy społeczeństwa informacyjnego jest dany kraj.

Na 10 punktów najwięcej, bo 9 uzyskała Dania. Polska znalazła się na w połowie zestawienia z liczbą 5,76 punktów.

Niestety nasz kraj spadł w ciągu roku z 32 na 34 miejsce krajów ze względu na poziom wykorzystania nowych technologii (tzw. e-readiness), mimo nieznacznie lepszej ocenie ogólnej poziomu ich absorpcji. Ewidentnie inne kraje szybciej robią z nowych możliwości właściwy użytek. Autorzy raportu zwracają uwagę na rosnące koszty pracy w Polsce i takich krajach jak Czechy czy Węgry, co sprawia, że szereg inwestycji w nowe technologie przesuwa się na południe do takich krajów jak Bułgaria czy Rumunia.

Polska podatność na nowe technologie

W rejonie Europy Środkowo-Wschodniej Polska zajęła 5 miejsce, tak jak przed rokiem. W rejonie tym zdecydowanym liderem jest Estonia, która uzyskała 6,71 punktów na 10. Na kolejnych miejscach są Słowenia, Czechy i Węgry.

Polska podatność na nowe technologie

Najistotniejszy dla ogólnej oceny (udział w ocenie 25%) była kategoria "Connectivity", która określa m.in. dostępność technologii mobilnych i internetu dla obywateli i firm, relację cen takich usług do zarobków, liczbę komputerów na mieszkańca.

Kolejną kategorią było "środowisko biznesowe" (udział w ocenie 20%), pod którym pojęciem rozumiano m.in. otwartość na inwestycje, jakość rynku pracy, systemu podatkowy oraz stabilność polityczną. W tej dziedzinie Polska uzyskała 7,28 punktów na 10 możliwych.

"Przystosowanie konsumentów i biznesu" (20% udział w ocenie) to kategoria, która określa poziom wykorzystania internetu do przeprowadzania operacji biznesowych, w tym transakcji online. Pod uwagę wzięto również nakłady rządowe na technologie informatyczne i komunikacyjne. Polska otrzymała w tej kategorii 5,05 punktów na 10.

Więcej informacji w raporcie dostępnym na stronie eiu.com.