Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polska podatność na nowe technologie

Jednostka Economist Intelligence Unit przygotowała szósty z kolei raport dotyczący przystosowania 68 krajów do funkcjonowania w świecie nowych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych. Dane zgromadzone przez autorów raportu pozwalają ocenić, jak na tle innych krajów wypada Polska. A wypada gorzej niż przed rokiem.

Im więcej nowych technologii w życiu obywateli, tym lepiej. Gospodarka jest bardziej efektywna a procedury przejrzystsze. Nowy raport przygotowany przez Economist Intelligence Unit we współpracy z IBM Institute for Business Value określa, na jakim etapie budowy społeczeństwa informacyjnego jest dany kraj.

Na 10 punktów najwięcej, bo 9 uzyskała Dania. Polska znalazła się na w połowie zestawienia z liczbą 5,76 punktów.

Niestety nasz kraj spadł w ciągu roku z 32 na 34 miejsce krajów ze względu na poziom wykorzystania nowych technologii (tzw. e-readiness), mimo nieznacznie lepszej ocenie ogólnej poziomu ich absorpcji. Ewidentnie inne kraje szybciej robią z nowych możliwości właściwy użytek. Autorzy raportu zwracają uwagę na rosnące koszty pracy w Polsce i takich krajach jak Czechy czy Węgry, co sprawia, że szereg inwestycji w nowe technologie przesuwa się na południe do takich krajów jak Bułgaria czy Rumunia.

Polska podatność na nowe technologie

W rejonie Europy Środkowo-Wschodniej Polska zajęła 5 miejsce, tak jak przed rokiem. W rejonie tym zdecydowanym liderem jest Estonia, która uzyskała 6,71 punktów na 10. Na kolejnych miejscach są Słowenia, Czechy i Węgry.

Polska podatność na nowe technologie

Najistotniejszy dla ogólnej oceny (udział w ocenie 25%) była kategoria "Connectivity", która określa m.in. dostępność technologii mobilnych i internetu dla obywateli i firm, relację cen takich usług do zarobków, liczbę komputerów na mieszkańca.

Kolejną kategorią było "środowisko biznesowe" (udział w ocenie 20%), pod którym pojęciem rozumiano m.in. otwartość na inwestycje, jakość rynku pracy, systemu podatkowy oraz stabilność polityczną. W tej dziedzinie Polska uzyskała 7,28 punktów na 10 możliwych.

"Przystosowanie konsumentów i biznesu" (20% udział w ocenie) to kategoria, która określa poziom wykorzystania internetu do przeprowadzania operacji biznesowych, w tym transakcji online. Pod uwagę wzięto również nakłady rządowe na technologie informatyczne i komunikacyjne. Polska otrzymała w tej kategorii 5,05 punktów na 10.

Więcej informacji w raporcie dostępnym na stronie eiu.com.