Polska na 10 miejscu najszybciej rosnących rynków reklamowych świata

Najbliższe trzy lata mają być wyjątkowo tłuste dla świata reklamy, dla polskiego rynku w szczególności. Polska w latach 2005 - 2008 awansować ma na dziesiąte miejsce krajów o najszybciej rosnących wydatkach na reklamę. Przy okazji trzeba się rozstać z przekonaniem, że internet to margines mediów reklamowych. Do końca przyszłego roku wysokość wydatków na to medium ma przewyższyć nakłady na reklamę zewnętrzną.

W 2005 roku wydatki na reklamę wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 4,9%. Według raportu ZenithOptimedia podobny wzrost miał miejsce w ciągu ostatnich 10 lat. W tym roku ma jednak być większy o 6%, głównie za sprawą tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej.

Powyżej średniej ma być też w kolejnych latach - 5,6% w 2007 i 5,3% w 2008 roku.

Rynek reklamowy Ameryki Północnej jest wciąż największy, jednak według prognoz ZenithOptimedia w najbliższych latach jego udział będzie stopniowo maleć z korzyścią dla rynków europejskich i azjatyckich.

Według prognoz ZenithOptimedia Polska - obok Brazylii, Chin, Indonezji, Meksyku i Rosji - będzie jednym z najważniejszych rynków reklamowych świata. Udział tych sześciu rynków w globalnym torcie reklamowym ma wynieść aż 10,8%, podczas gdy dotychczas kształtował się na poziomie 7,9%.

Chiny - dotychczas siódmy najszybciej rosnący rynek reklamowy świata - awansują na piąte miejsce do końca 2008 roku. Rynek ten ma rosnąć w tempie 66% w okresie trzyletnim.

Według ZenithOptimedia udział internetu w skali globalnej będzie rósł i wyniesie 6,5% wszystkich wydatków reklamowych już w 2008 roku. W 2005 roku udział ten wynosił około 4,5%.

Według autorów raportu, internet jest w krajach rozwiniętych, a często także w rozwijających się, medium reklamowym należącym do głównego nurtu reklamy. Na całym świecie średnie wydatki na internet przekroczą nakłady na reklamę zewnętrzną już w 2007 roku, zaś do 2008 roku zrównają się lub wyprzedzą radio, którego udział obecnie wynosi 7,9% i w ostatnich latach wolno maleje.

***

Merrill Lynch również skorygował prognozy dla reklamowego świata.