Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polska informatyka w NATO

Softbank będzie dostarczał swoje rozwiązania teleinformatyczne administracji i siłom zbrojnym NATO.

Softbank podpisał umowę z NATO Consultation, Command and Control Agency – dotyczy ona zasad dostarczania rozwiązań teleinformatycznych strukturom Sojuszu.

Tylko tegoroczne wydatki Agencji na zwiększenie zdolności bojowej armii nowych członków NATO i dostosowanie ich systemów do współpracy ze strukturami Sojuszu wyniosą co najmniej 540 mln dolarów.

W przetargach na dostawy rozwiązań warszawska spółka, która dotychczas specjalizowała się głownie w produktach dla sektora finansowego, stanie na równi z zachodnimi firmami. Strategia Softbanku zakłada wejście w najbliższym czasie do sektorów administracji publicznej i sił zbrojnych.