Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polska goni Włochy pod względem liczby domen

Domen z końcówką .pl jest już 1,7 mln - wynika z najnowszego raportu NASK. Pod względem liczby zarejestrowanych domen narodowych Polska z kwartału na kwartał zmniejsza dystans do Włoch.

Świeżo opublikowany raport NASK dotyczący sytuacji na rynku domen w I kwartale 2010 rozpoczyna informacja o zmniejszającym się dystansie pomiędzy Polską a Włochami w ubieganiu się o czwarte miejsce w rankingu krajów UE posiadających największą liczbę zarejestrowanych nazw domen.

W raporcie czytamy: "Łączna liczba 1 751 401 nazw domeny .PL utrzymywanych na koniec pierwszego kwartału 2010 oznacza znaczne skrócenie dystansu pomiędzy .PL a .IT. Wcześniej dzieliło nas 9,8%, obecnie jest to tylko 6,9%. Utrzymanie tej tendencji pozwala przypuszczać, iż polski rynek nazw domen przerośnie włoski, a tym samym Polska może zostać czwartym co do liczby zarejestrowanych nazw domeny krajem w Unii Europejskiej."

Polska goni Włochy pod względem liczby domen

Z raportu wynika też, że I kwartał 2010 to dotychczas jeden z najlepszych okresów w historii rejestracji nazw domeny .PL. Podczas pierwszych trzech miesięcy tego roku wzrosły wszystkie wskaźniki dotyczące liczby domen i związanych z nimi usług. W ciągu pierwszego kwartału liczba nazw w domenie .PL zwiększyła się o 121 472, co oznacza wzrost o 18,78% w stosunku do czwartego kwartału 2009 r. Miesiącem największego wzrostu był marzec.

Niekwestionowanymi liderami, zarówno w utrzymaniu domen, jak i w przypadku nowych rejestracji pozostają firmy Home.pl i NetArt SA.

Za pośrednictwem partnerów NASK można skorzystać m.in. z usługi DNT (Domain Name Tasting), która daje możliwość czternastodniowego testowania nazwy domeny. Pierwsze trzy miesiące 2010 r. przyniosły znaczny wzrost liczby testowanych domen. Zawarto 27 547 nowych umów - to aż o 6 404 więcej niż w poprzednim kwartale.