Polska goni Włochy pod względem liczby domen

Domen z końcówką .pl jest już 1,7 mln - wynika z najnowszego raportu NASK. Pod względem liczby zarejestrowanych domen narodowych Polska z kwartału na kwartał zmniejsza dystans do Włoch.

Świeżo opublikowany raport NASK dotyczący sytuacji na rynku domen w I kwartale 2010 rozpoczyna informacja o zmniejszającym się dystansie pomiędzy Polską a Włochami w ubieganiu się o czwarte miejsce w rankingu krajów UE posiadających największą liczbę zarejestrowanych nazw domen.

W raporcie czytamy: "Łączna liczba 1 751 401 nazw domeny .PL utrzymywanych na koniec pierwszego kwartału 2010 oznacza znaczne skrócenie dystansu pomiędzy .PL a .IT. Wcześniej dzieliło nas 9,8%, obecnie jest to tylko 6,9%. Utrzymanie tej tendencji pozwala przypuszczać, iż polski rynek nazw domen przerośnie włoski, a tym samym Polska może zostać czwartym co do liczby zarejestrowanych nazw domeny krajem w Unii Europejskiej."

Polska goni Włochy pod względem liczby domen

Z raportu wynika też, że I kwartał 2010 to dotychczas jeden z najlepszych okresów w historii rejestracji nazw domeny .PL. Podczas pierwszych trzech miesięcy tego roku wzrosły wszystkie wskaźniki dotyczące liczby domen i związanych z nimi usług. W ciągu pierwszego kwartału liczba nazw w domenie .PL zwiększyła się o 121 472, co oznacza wzrost o 18,78% w stosunku do czwartego kwartału 2009 r. Miesiącem największego wzrostu był marzec.

Niekwestionowanymi liderami, zarówno w utrzymaniu domen, jak i w przypadku nowych rejestracji pozostają firmy Home.pl i NetArt SA.

Za pośrednictwem partnerów NASK można skorzystać m.in. z usługi DNT (Domain Name Tasting), która daje możliwość czternastodniowego testowania nazwy domeny. Pierwsze trzy miesiące 2010 r. przyniosły znaczny wzrost liczby testowanych domen. Zawarto 27 547 nowych umów - to aż o 6 404 więcej niż w poprzednim kwartale.