Polska dba o e-handel zgodnie z UE

W naszym kraju wprowadzono przepisy unijne dotyczące prowadzenia działalności handlowej za pośrednictwem Internetu – podała Polska Agencja Prasowa. Znaleźliśmy się w gronie pięciu państw przystępujących do UE, które spełniły warunek dostosowania się do dyrektywy w zakresie e-handlu.

Unia Europejska kładzie nacisk na udostępnianie klientom informacji dotyczących prowadzenia przez firmę działalności handlowej. Polska po przyjęciu dyrektywy unijnej zgodziła się na respektowanie takich zaleceń. Obecnie każdy podmiot działający w Internecie z siedzibą w naszym kraju powinien udostępnić użytkownikom swój adres pocztowy oraz bezpośredni kontakt do firmy. Co więcej, przedsiębiorca musi zagwarantować stworzenie przejrzystej procedury zawierania kontraktów elektronicznych oraz opracować zakres odpowiedzialności pośredników.

Prawo unijne – obecnie również polskie - reguluje również odpowiedzialność prawną za prowadzenie e-handlu. Osoba, która świadczy usługi handlowe za pośrednictwem Internetu, podlega prawu państwa, w którym znajduje się siedziba firmy. Jednocześnie żadne z państw członkowskich nie może ograniczać prowadzenia takiej działalności na obszarze swojego kraju (przepis wyłącza członków UE z tego obowiązku jedynie w ściśle określonych przypadkach).

Dyrektywa unijna o e-handlu dotyczy działalności internetowej w szerokim zakresie. Obejmuje zarówno sklepy internetowe, portale, gazety, a także usługi finansowe, strony firm prawniczych, lekarzy, pośredników w handlu nieruchomościami, agencje reklamowe oraz firmy zajmujące się świadczeniem usług rozrywkowych.

Oprócz Polski prawo unijne o e-handlu przyjęły także: Litwa, Malta, Słowenia i Węgry.