Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polska Wikipedia - pomysł się sprawdza

Od ostatniego dnia 2004 roku polska Wikipedia może się pochwalić nowym rekordem - 50 tys. haseł. Pod względem liczby haseł polska wersja wolnej encyklopedii zajmuje 6 miejsce na świecie.

Wikipedia jest dostępna w prawie 200 językach świata. Polska edycja jest tworzona od września 2001 roku przez prawie 10 tysięcy zarejestrowanych autorów i wielu niezarejestrowanych wikipedystów.

Polska Wikipedia - pomysł się sprawdza

Liczba haseł w polskiej edycji Wikipedia

Chyba najważniejszą zaletą Wikipedii jest jej aktualność oraz łatwość tworzenia i poprawiania haseł również przez osoby, które nie miały przedtem okazji podzielenia się swoja wiedzą. Minusem jest niewystarczająca jakość merytoryczna wielu haseł oraz nierównomierny rozwój Wikipedii, w efekcie którego niektóre zagadnienia są szeroko opisane, a inne słabo lub wcale.

W 2004 roku średnia liczba dodawanych artykułów na dzień wyniosła 82. W 2003 roku było ich 35. Niemniej w listopadzie 2004 średnia liczba dodanych haseł rosła i wyniosła 133. W 2002 roku na jeden artykuł przypadały dwie edycje, w drugiej połowie 2004 roku już 8.

Średnio polska Wikipedia notuje dziennie 35 tys. odwiedzin.