Polska Wikipedia - pomysł się sprawdza

Od ostatniego dnia 2004 roku polska Wikipedia może się pochwalić nowym rekordem - 50 tys. haseł. Pod względem liczby haseł polska wersja wolnej encyklopedii zajmuje 6 miejsce na świecie.

Wikipedia jest dostępna w prawie 200 językach świata. Polska edycja jest tworzona od września 2001 roku przez prawie 10 tysięcy zarejestrowanych autorów i wielu niezarejestrowanych wikipedystów.

Polska Wikipedia - pomysł się sprawdza

Liczba haseł w polskiej edycji Wikipedia

Chyba najważniejszą zaletą Wikipedii jest jej aktualność oraz łatwość tworzenia i poprawiania haseł również przez osoby, które nie miały przedtem okazji podzielenia się swoja wiedzą. Minusem jest niewystarczająca jakość merytoryczna wielu haseł oraz nierównomierny rozwój Wikipedii, w efekcie którego niektóre zagadnienia są szeroko opisane, a inne słabo lub wcale.

W 2004 roku średnia liczba dodawanych artykułów na dzień wyniosła 82. W 2003 roku było ich 35. Niemniej w listopadzie 2004 średnia liczba dodanych haseł rosła i wyniosła 133. W 2002 roku na jeden artykuł przypadały dwie edycje, w drugiej połowie 2004 roku już 8.

Średnio polska Wikipedia notuje dziennie 35 tys. odwiedzin.