Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polska: 21% domowych internautów

Jak wynika z przeprowadzonego przez CBOS badania, dwie trzecie Polaków posiada komputer w domu, a jedna piąta ma również dostęp do Sieci. Wciąż najczęściej łączymy się z Internetem za pośrednictwem modemu. Stałym łączem może się pochwalić jedynie 6% ogółu mieszkańców naszego kraju.

Informację podała PAP. Centrum Badania Opinii Społecznej wskazuje, że ponad jedna czwarta Polaków przeglądała w lutym strony WWW i/lub używała poczty elektronicznej. Dla porównania rok wcześniej jedynie 17% badanych odpowiedziało w ten sam sposób. Z badania wynika również, że co piąty Polak posiada swoje konto poczty elektronicznej. Znacznie mniej osób korzysta jednak z zakupów online. Jedynie 3% mieszkańców naszego kraju zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy kupiło coś przez Internet.

Co ciekawe, więcej osób – 4% badanych a 15% internautów – zaznaczyło, że korzystało z płatnych treści w Sieci (wskazano na archiwa gazet, filmy, zdjęcia).

W Polsce wciąż przeważają „modemowcy”. Z „wdzwanianego” dostępu do Sieci korzysta prawie połowa internautów. Stałym łączem może cieszyć się jedynie 6% ogółu Polaków. Co pięćdziesiąty badany korzysta z oferty dostępu przygotowanej przez telewizję kablową albo współdzieli łącze w sieci osiedlowej. Jeden na stu Polaków korzysta z łączy radiowych lub satelitarnych.

Ponad dwie trzecie Polaków ma w domu komputer. 45% posiada telefon komórkowy do osobistego użytku, z czego prawie połowa może korzystać z WAP-u (jednak de facto tę funkcję wykorzystuje jedynie 5% ankietowanych)

W ostatnich dwóch latach o 8 punktów procentowych wzrosła liczba respondentów mających w domu komputer, o tyle samo wzrósł odsetek osób z dostępem do Internetu. CBOS zauważa, że choć korzystanie z Internetu jest w Polsce mniej powszechne niż w większości krajów o porównywalnym poziomie gospodarczym, grupa internautów rośnie stosunkowo szybko.