Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Połowa Polaków nie pracuje

Wśród wszystkich państw unijnych Polska ma najniższą stopę zatrudnienia - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, europejskie biuro statystyczne.

Wśród Polaków w wieku produkcyjnym i zdolnych do pracy, zatrudnionych jest zaledwie 51%. Średnia unijna to 63%, i we wszystkich pozostałych krajach członkowskich wskaźnik ten jest wyższy niż w Polsce - wynika z raportu Eurostatu "2003 Labour Force Survey".

Łącznie w Unii Europejskiej pracją 193 mln osób. Najwyższą stopę zatrudnienia ma Dania, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania - pracuje tam ponad 70% osób między 15 a 64 rokiem życia. Najniższy wsaźnik zatrudnienia w UE oprócz Polski mają Włochy (56,1%) i Malta (54,2%).

Polską specyfiką jest niski odsetek zatrudnionych kobiet. W Unii średnia stopa zatrudnienia pań to 55,1%, a w Polsce - 46%.