Polkomtel: unieważnić przetarg na UMTS

Wniosek spółki w tej sprawie trafił już do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Operator sieci Plus zapewnia, że złożona przez niego oferta nie miała uchybień formalnych, z powodu których URTiP ją odrzucił.

"Oferta Polkomtel SA na rezerwację częstotliwości UMTS została przygotowana z najwyższą starannością, zgodnie z założeniami dokumentacji przetargowej. Polkomtel S.A. nie zgadza się z podaną publicznie argumentacją dotyczącą uchybień formalnych i uważa, że nie powinna ona w żadnym razie stanowić podstawy odrzucenia oferty. Polkomtel S.A. w dniu 21 marca 2005 r. zwrócił się na piśmie do Prezesa URTiP o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Dokumentacji Przetargowych, wskazując, że w wielu miejscach jest ona nieprecyzyjna i wymaga wyjaśnień. O spotkaniu takim mowa jest w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przetargu na rezerwacje częstotliwości i zasoby orbitalne. W dniu 4 kwietnia 2005 r. Polkomtel otrzymał pismo od Prezesa URTiP, w którym ten stwierdził, że nie widzi podstaw do jego zorganizowania. Decyzja komisji przetargowej podjęta w oparciu o niezrozumiałą interpretację wymagań formalnych oferty i jednoczesne stawianie Polkomtelowi zarzutu ich niewypełnienia stanowią dodatkowe argumenty na rzecz wniosku o unieważnienie przetargu ze względu na naruszenie interesu strony (art. 118, ust. 8 Prawa telekomunikacyjnego).

Zarząd Polkomtel S.A. już od dawna zwracał uwagę na istotne wady i ułomności przygotowywanego postępowania przetargowego. Szczególnie istotne argumenty zawierało stanowisko Polkomtel S.A. przedstawione w czasie konsultacji. Niestety, URTiP nie wziął tych zastrzeżeń pod uwagę. Złożony przez Polkomtel S.A. wniosek powinien skutkować unieważnieniem przetargu, a wcześniej zawieszeniem przez Prezesa URTiP postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości" - czytamy w oświadczeniu zarządu Polkomtel SA.

Więcej o komórkowym przetargu pisaliśmy w materiałach: "Netia chce całe pasmo GSM 1800", "Telefonia komórkowa: jest czwarty operator!" oraz "URTiP: protesty w sprawie przetargu UMTS są bezzasadne"

Aktualizacja: 13 maja 2005 16:20

Wniosek o rezerwację wolnych częstotliwości GSM 1800 złożył w piątek Centertel. Operator wnioskuje o 30 kanałów, podczas gdy URTiP ma do rozdysponowania 99 wolnych kanałów. O rezerwację całości wystąpiła w czwartek Netia Mobile. Do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o przyznanie częstotliwości GSM 1800 MHz zwróci się także Polkomtel. Tym samym regulator prawdopodobnie rozpisze kolejny przetarg - poprzedni został nie rozstrzygnięty.