Polkomtel podwoi zysk

W 2001 r. operator sieci Plus GSM zamierza osiągnąć zysk netto dwukrotnie wyższy niż w ub.r. przy przychodach większych o 25%.

W 2000 r. zysk Polkomtela wynosił 205,9 mln zł netto. Już w pierwszej połowie br. operatorowi udało się zarobić 230 mln zł netto. Na koniec roku prezes spółki, Marek Mroczkowski, przewiduje podwojenie zysku netto i wzrost przychodów o 25% w porównaniu z 2000 r.

Według wcześniejszych zapowiedzi Polkomtela, liczba jego abonentów ma się zwiększyć na koniec roku do 3,5 mln. Obecnie z usług operatora korzysta 2,88 mln użytkowników, z czego 40% stanowią klienci bezabonamentowego Simplusa.

Obecnie głównymi akcjonariuszami Polkomtela są PKN Orlen, KGHM, Vodafone i TDC, które kontrolują pakiety akcji po 19,6%, oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które mają 16% udziałów. W związku m.in. z chęcią nieuczestniczenia w uchwalonej przez akcjonariuszy pożyczce na potrzeby budowy sieci 3G mówi się o sprzedaży udziałów przez firmy, których właścicielem jest państwo: Orlen, KGHM i PSE. Po udzieleniu pożyczki w wysokości 500 mln zł i podwyższeniu kapitału zakładowego, znacznie wzrośnie rola Vodafone i TDC.