Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polkomtel podwoi zysk

W 2001 r. operator sieci Plus GSM zamierza osiągnąć zysk netto dwukrotnie wyższy niż w ub.r. przy przychodach większych o 25%.

W 2000 r. zysk Polkomtela wynosił 205,9 mln zł netto. Już w pierwszej połowie br. operatorowi udało się zarobić 230 mln zł netto. Na koniec roku prezes spółki, Marek Mroczkowski, przewiduje podwojenie zysku netto i wzrost przychodów o 25% w porównaniu z 2000 r.

Według wcześniejszych zapowiedzi Polkomtela, liczba jego abonentów ma się zwiększyć na koniec roku do 3,5 mln. Obecnie z usług operatora korzysta 2,88 mln użytkowników, z czego 40% stanowią klienci bezabonamentowego Simplusa.

Obecnie głównymi akcjonariuszami Polkomtela są PKN Orlen, KGHM, Vodafone i TDC, które kontrolują pakiety akcji po 19,6%, oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które mają 16% udziałów. W związku m.in. z chęcią nieuczestniczenia w uchwalonej przez akcjonariuszy pożyczce na potrzeby budowy sieci 3G mówi się o sprzedaży udziałów przez firmy, których właścicielem jest państwo: Orlen, KGHM i PSE. Po udzieleniu pożyczki w wysokości 500 mln zł i podwyższeniu kapitału zakładowego, znacznie wzrośnie rola Vodafone i TDC.