Polkomtel pierwszy wśród trzystu

Spółka Polkomtel, operator sieci telefonii komórkowej Plus GSM, zajęła pierwsze miejsce na "Liście 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy"

Przy ocenie firm, które znalazły się na liście uwzględniono szereg kryteriów, m.in.: przychody ogółem, wskaźnik rentowności kapitałowej firmy (ROE), dynamika przychodów ogółem, wydajność pracy, intensywność inwestowania oraz EBIDTA (w przypadku Polkomtel S.A. jest to zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja + wartość odpisu koncesji telekomunikacyjnej).

Ranking sporządzili naukowcy z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Informacji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki.