Polkomtel na plusie

Operator obsługuje obecnie ponad 3,85 mln klientów – liczba użytkowników pre-paid jest już niemal równa liczbie klientów abonamentowych. Cały czas spada miesięczne ARPU, jednak zysk netto w porównaniu z ub. rokiem wzrósł o 25%. Na koniec roku Plus chce mieć 4,3 mln klientów.

Szybko rośnie liczba nowych klientów sieci, przy czym najbardziej – klientów usług pre-paid. W II kw. br. sieć Plus GSM pozyskała 221,4 tys. nowych użytkowników, a ich łączna liczba przekracza obecnie 3,85 mln. W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, oznacza to 33,6-proc. przyrost. Liczba użytkowników usługi abonamentowej wyniosła na koniec półrocza 2,04 mln, a usługi pre-paid - 1,81 mln (wzrost odpowiednio o 18,3 proc. i 56,4 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego). Obecnie z usług pre-paid korzysta ponad 47% wszystkich klientów operatora – o 7% więcej niż przed rokiem. Maleje wskaźnik rezygnacji z usług – łącznie wyniósł on w pierwszej połowie 18,9%, a więc o 3,7 punktów proc. mniej niż przed rokiem.

Przychody w pierwszej połowie 2002 r. wyniosły 2,3 mld zł, i były o 15,9% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przychody w II kw. br. wyniosły 1,18 mld zł, o 14,3 proc. więcej niż w drugim kwartale 2001 roku. Zysk netto firmy wzrósł o ponad jedną czwartą w porównaniu z I półroczem ub. roku i wyniósł 288,5 mln zł. Wynik netto za drugi kwartał był jednak o 28,5% niższy od ubiegłorocznego i wyniósł już tylko niespełna 100 mln zł. Spadek spowodowany był wyższymi kosztami finansowymi, głównie przez stratę na niezrealizowanych różnicach kursowych z tytułu przeszacowania wartości koncesji UMTS (po osłabieniu się złotego do EUR). Wzrosły także koszty sprzedaży – niemal o jedną piątą, do 851,3 mln zł w całej pierwszej połowie br. Wynika to, według informacji operatora, głównie ze względu na wzrost kosztów połączeń interkonektowych.

Średnie przychody na abonenta w II kw. 2002 roku wyniosły 99,8 zł, i w porównaniu z tym samym okresem roku 2001 było niższe o 14,9%. Po półroczu wskaźnik miesięczny ARPU wynosi 100,4 zł i jest o 14,4% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w drugim kwartale 2002 roku wyniosło 148,7 zł i spadło o 12,4%. W pierwszej połowie 2002 roku wskaźnik ten wyniósł 155,2 zł, co oznacza spadek o 6,9 % w porównaniu z tym samym okresem roku 2001. W przypadku klientów SIMPLUSA w II kw. br. miesięczne ARPU wyniosło 33,4 zł i spadło o 4,6%. Średnie miesięczne ARPU w całej pierwszej połowie 2002 roku wyniosło 33,7 zł i spadło o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2001.

Całkowite zadłużenie Polkomtela wynosiło na koniec II kw. br. 1,86 mld zł, o 14,8 % mniej w porównaniu z tym samym okresem 2001 roku (2,19 mld zł). Inwestycje Polkomtela od początku 2002 roku wyniosły 380,5 mln zł. Poziom inwestycji był wyższy niż w tym samym okresie roku 2001 (366,0 mln zł).

Polkomtel spodziewa się, że liczba klientów osiągnie poziom 4,3 mln przy. Przychody Polkomtela na koniec 2002 roku mają wynieść 4,8 mld zł.