Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polkomtel miał ponad 245 mln zł zysku

W II kw. 2004 r. operator zwiększył zysk netto o ponad 14% do 245,3 mln zł, przy przychodach na poziomie 1,4 mld zł (1,29 mld zł rok wcześniej). W samym drugim kwartale Plus pozyskał 264,6 tys. klientów.

Polkomtel miał ponad 245 mln zł zysku
Na koniec czerwca Polkomtel miał 6 mln użytkowników, co oznacza 25,4% wzrost wobec tego samego okresu ubiegłego roku. Ponad 3,21 mln klientów sieci korzysta z usług prepaid. Na wynik finansowy w II kw. oprócz zwiększenia bazy klientów miał wpływ 18% wzrost przychodów z usług pozagłosowych.

W II kw. Polkomtel na inwestycje przeznaczył 216,4 mln zł (171,5 mln zł w II kw. 2003 r.). Prognoza zarządu spółki na resztę roku przewiduje istotny wzrost liczby klientów, związany z wprowadzeniem nowego produkty - Sami-Swoi. Firma nie przedstawiła prognoz dotyczących wprowadzonych w ubiegłym tygodniu nowych usług multimedialnych, świadczonych na bazie technologii UMTS. Mimo znacznego zainteresowania klientów, nie należy się spodziewać aby w najbliższym czasie usługi UMTS - dostępne na razie w Warszawie - generowały istotną część przychodów operatora.