Polkomtel miał ponad 245 mln zł zysku

W II kw. 2004 r. operator zwiększył zysk netto o ponad 14% do 245,3 mln zł, przy przychodach na poziomie 1,4 mld zł (1,29 mld zł rok wcześniej). W samym drugim kwartale Plus pozyskał 264,6 tys. klientów.

Polkomtel miał ponad 245 mln zł zysku
Na koniec czerwca Polkomtel miał 6 mln użytkowników, co oznacza 25,4% wzrost wobec tego samego okresu ubiegłego roku. Ponad 3,21 mln klientów sieci korzysta z usług prepaid. Na wynik finansowy w II kw. oprócz zwiększenia bazy klientów miał wpływ 18% wzrost przychodów z usług pozagłosowych.

W II kw. Polkomtel na inwestycje przeznaczył 216,4 mln zł (171,5 mln zł w II kw. 2003 r.). Prognoza zarządu spółki na resztę roku przewiduje istotny wzrost liczby klientów, związany z wprowadzeniem nowego produkty - Sami-Swoi. Firma nie przedstawiła prognoz dotyczących wprowadzonych w ubiegłym tygodniu nowych usług multimedialnych, świadczonych na bazie technologii UMTS. Mimo znacznego zainteresowania klientów, nie należy się spodziewać aby w najbliższym czasie usługi UMTS - dostępne na razie w Warszawie - generowały istotną część przychodów operatora.