Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polityka z Sieci

Najnowsze badania opublikowane przez Pew Internet & American Life wykazały, że stale rośnie liczba Amerykanów, którzy wiedzę na tematy polityczne, m.in. o programach partii i kandydatów startujących w wyborach, czerpią z Internetu.

Od roku 1998 do 2002, niemal o połowę z (15 do 22%) wzrósł odsetek Amerykanów, którzy informacji o kampanii wyborczej szukają w Sieci. Znaczący wzrost zainteresowania informacjami wyborczymi i politycznymi zanotowano także w grupie amerykańskich internautów. W czasie wyborów w roku 2002, 80% użytkowników Sieci szukało w niej informacji o startujących kandydatach, podczas gdy jeszcze w roku 2000, było to 69% internautów.

Najważniejszym źródłem informacji politycznych i wyborczych są dla Amerykanów serwisy internetowe krajowych oraz lokalnych ugrupowań politycznych. Ponad połowa internautów informacji politycznych i wyborczych poszukuje częściej w Sieci niż u takich gigantów medialnych jakimi są CNN, czy New York Times. Z kolei dla 18% internautów, najważniejszym źródłem informacji są lokalne serwisy WWW.

Niemniej jednak, zaledwie 7% respondentów Pew Internet & American Life stwierdziło, że Internet jest dla nich najważniejszym źródłem informacji wyborczych; 60% badanych wskazało telewizję, zaś 33% gazety codzienne.