Polityka z Sieci

Najnowsze badania opublikowane przez Pew Internet & American Life wykazały, że stale rośnie liczba Amerykanów, którzy wiedzę na tematy polityczne, m.in. o programach partii i kandydatów startujących w wyborach, czerpią z Internetu.

Od roku 1998 do 2002, niemal o połowę z (15 do 22%) wzrósł odsetek Amerykanów, którzy informacji o kampanii wyborczej szukają w Sieci. Znaczący wzrost zainteresowania informacjami wyborczymi i politycznymi zanotowano także w grupie amerykańskich internautów. W czasie wyborów w roku 2002, 80% użytkowników Sieci szukało w niej informacji o startujących kandydatach, podczas gdy jeszcze w roku 2000, było to 69% internautów.

Najważniejszym źródłem informacji politycznych i wyborczych są dla Amerykanów serwisy internetowe krajowych oraz lokalnych ugrupowań politycznych. Ponad połowa internautów informacji politycznych i wyborczych poszukuje częściej w Sieci niż u takich gigantów medialnych jakimi są CNN, czy New York Times. Z kolei dla 18% internautów, najważniejszym źródłem informacji są lokalne serwisy WWW.

Niemniej jednak, zaledwie 7% respondentów Pew Internet & American Life stwierdziło, że Internet jest dla nich najważniejszym źródłem informacji wyborczych; 60% badanych wskazało telewizję, zaś 33% gazety codzienne.