Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Policyjny ComputerLand

ComputerLand zakończył wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia dla szczecińskiej policji. Spółka zapowiedziała też konsolidację grupy kapitałowej.

Szczecin jest pierwszym miastem w Polsce, w którym policja uzyskała dostęp do nowoczesnego systemu informatycznego. Dyspozytorzy policyjni mają możliwość weryfikacji listy zgłoszeń i podjętych interwencji on-line, na monitorze komputera albo na ekranie wielkoformatowym. Na ośmiu głównych placach i skrzyżowaniach Szczecina zainstalowano kamery video, z których obraz jest przekazywany do centralnego stanowiska kierowania. Znajdują się w nim pomieszczenia dla miejskiego i wojewódzkiego sztabu policji, serwery komputerowego systemu dyspozytorskiego, centrala telefoniczna, centrala radiokomunikacyjna, system do nagrywania rozmów. System umożliwia też m.in. lokalizację policyjnych radiowozów. W każdej chwili można dzięki odbiornikom nawigacji satelitarnej GPS zlokalizować aktualną pozycję 100 radiowowzów. Ze stanowisk dowodzenia policja może również kierować akcjami interwencyjnymi.

Z technicznego punktu widzenia szczeciński System Wspomagania Dowodzenia (SWD) obejmuje m.in. moduły oprogramowania dyspozytorskiego wraz z mapą cyfrową, samodzielny system kamer TV w pojazdach, sieć LAN SWD, zasilanie gwarantowane SWD, urządzenia sieci LAN i WAN, moduł rejestracji korespondencji, moduł obserwacji kamer TV, moduł radiokomunikacyjny, moduł wizualizacji wielkoformatowej, moduł telekomutacyjny, moduł dostępu do baz danych poza SWD (dostęp z terminali mobilnych do Krajowego Systemu Informacji Policyjnej, Centralnej Bazy Danych PESEL, lokalnej bazy pojazdów i kierowców), moduł dynamicznej lokalizacji patroli, oprogramowanie systemowe i bazodanowe.

Zarząd CL poinformował ponadto o planach połączenia ze spółkami zależnymi - Positive oraz ComputerLand Zdrowie. Pierwsza ze spółek tworzy rozwiązania informatyczne dla e-businessu. Druga zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem systemów dla służby zdrowia. Celem integracji jest obniżenie kosztów działania całej grupy kapitałowej. W wyniku zmian, produkty i usługi oferowane przez spółki zależne będą sprzedawane w kanałach dystrybucyjnych ComputerLandu. Planowane połączenia zostaną zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego do końca 2001 r.