Policyjny ComputerLand

ComputerLand zakończył wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia dla szczecińskiej policji. Spółka zapowiedziała też konsolidację grupy kapitałowej.

Szczecin jest pierwszym miastem w Polsce, w którym policja uzyskała dostęp do nowoczesnego systemu informatycznego. Dyspozytorzy policyjni mają możliwość weryfikacji listy zgłoszeń i podjętych interwencji on-line, na monitorze komputera albo na ekranie wielkoformatowym. Na ośmiu głównych placach i skrzyżowaniach Szczecina zainstalowano kamery video, z których obraz jest przekazywany do centralnego stanowiska kierowania. Znajdują się w nim pomieszczenia dla miejskiego i wojewódzkiego sztabu policji, serwery komputerowego systemu dyspozytorskiego, centrala telefoniczna, centrala radiokomunikacyjna, system do nagrywania rozmów. System umożliwia też m.in. lokalizację policyjnych radiowozów. W każdej chwili można dzięki odbiornikom nawigacji satelitarnej

zlokalizować aktualną pozycję 100 radiowowzów. Ze stanowisk dowodzenia policja może również kierować akcjami interwencyjnymi.

Z technicznego punktu widzenia szczeciński System Wspomagania Dowodzenia (SWD) obejmuje m.in. moduły oprogramowania dyspozytorskiego wraz z mapą cyfrową, samodzielny system kamer TV w pojazdach, sieć LAN SWD, zasilanie gwarantowane SWD, urządzenia sieci LAN i WAN, moduł rejestracji korespondencji, moduł obserwacji kamer TV, moduł radiokomunikacyjny, moduł wizualizacji wielkoformatowej, moduł telekomutacyjny, moduł dostępu do baz danych poza SWD (dostęp z terminali mobilnych do Krajowego Systemu Informacji Policyjnej, Centralnej Bazy Danych PESEL, lokalnej bazy pojazdów i kierowców), moduł dynamicznej lokalizacji patroli, i bazodanowe.

Zarząd CL poinformował ponadto o planach połączenia ze spółkami zależnymi - Positive oraz ComputerLand Zdrowie. Pierwsza ze spółek tworzy rozwiązania informatyczne dla e-businessu. Druga zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem systemów dla służby zdrowia. Celem integracji jest obniżenie kosztów działania całej grupy kapitałowej. W wyniku zmian, produkty i usługi oferowane przez spółki zależne będą sprzedawane w kanałach dystrybucyjnych ComputerLandu. Planowane połączenia zostaną zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego do końca 2001 r.