Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Policja zabezpiecza podrobione kontrolery gier

Policja zabezpieczyła w firmach handlowych na terenie Kazimierzy Wielkiej 267 sztuk podrobionych kontrolerów gier. Urządzenia sprzedawane były za pośrednictwem jednego z portali internetowych.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wspólnie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej przeprowadzili akcję, której efektem było zabezpieczenie w pomieszczeniach firm handlowych na terenie Kazimierzy Wielkiej 267 sztuk podrobionych kontrolerów gier. Posiadały one prawdopodobnie podrobione znaki towarowe znanej firmy (niestety nie podano której) i oferowane były do sprzedaży za pośrednictwem jednego z portali internetowych.

Nielegalnym procederem (trwał on od roku) zajmowało się dwóch mieszkańców Kazimierzy Wielkiej w wieku 27 i 29 lat, którzy pozyskiwali towar ze wschodu.

Według policji, jest to jedna z większych spraw tego typu na terenie naszego kraju. Na stronie KGP czytamy:

"Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej oferowanie do sprzedaży przedmiotów z podrobionymi znakami towarowymi zagrożone jest karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności."