Policja namierzyła internetowych pedofilów

Dzięki międzynarodowej współpracy organów ścigania, polska policja zatrzymała 27 osób, które ściągały i rozpowszechniały w Internecie pornografię dziecięcą. Akcja policyjna przeprowadzona została jednocześnie w 13 miastach w całej Polsce.

Podczas akcji, która odbyła się w środę, zabezpieczonych zostało 35 komputerów stacjonarnych, 3 laptopy, dyski twarde, telefony komórkowe oraz blisko 2600 płyt CD i DVD ze zdjęciami nagich dzieci.

Jak podaje Komenda Główna Policji, Centralny Zespół dw. z Handlem Ludźmi KGP informacje o podejrzanych otrzymał od policjantów z Hiszpanii. Funkcjonariusze ze specjalnej grupy walczącej z rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej w sieciach internetowych ustalili dane połączeniowe użytkowników, którzy ściągali z Internetu i rozpowszechniali pornografię dziecięcą. W ten sposób hiszpańscy policjanci ustalili dane amatorów dziecięcej pornografii z całego świata. Na wniosek strony hiszpańskiej działania organów ścigania objęte były koordynacją procesową Eurojustu.