Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Policja namierzyła internetowych pedofilów

Dzięki międzynarodowej współpracy organów ścigania, polska policja zatrzymała 27 osób, które ściągały i rozpowszechniały w Internecie pornografię dziecięcą. Akcja policyjna przeprowadzona została jednocześnie w 13 miastach w całej Polsce.

Podczas akcji, która odbyła się w środę, zabezpieczonych zostało 35 komputerów stacjonarnych, 3 laptopy, dyski twarde, telefony komórkowe oraz blisko 2600 płyt CD i DVD ze zdjęciami nagich dzieci.

Jak podaje Komenda Główna Policji, Centralny Zespół dw. z Handlem Ludźmi KGP informacje o podejrzanych otrzymał od policjantów z Hiszpanii. Funkcjonariusze ze specjalnej grupy walczącej z rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej w sieciach internetowych ustalili dane połączeniowe użytkowników, którzy ściągali z Internetu i rozpowszechniali pornografię dziecięcą. W ten sposób hiszpańscy policjanci ustalili dane amatorów dziecięcej pornografii z całego świata. Na wniosek strony hiszpańskiej działania organów ścigania objęte były koordynacją procesową Eurojustu.