Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Poland.com będzie miał dalszą historię?

W styczniu przyszłego roku ma zostać przedstawiona szczegółowa strategia nowej wersji portalu.

W wyniku zawartych 30 listopada transakcji Elektrim ani MCI nie posiadają już żadnych akcji w spółce Poland.com Jak przyznano w komunikacie spółki, sytuacja Poland.com nadal jest bardzo trudna. Ze względu na wierzycieli nie związanych kapitałowo z Elektrimem ani MCI zarząd Poland.com podjął decyzję o nie ogłaszaniu upadłości mając na uwadze przynajmniej częściowe uregulowanie zobowiązań w stosunku do wspomnianych wierzycieli. Głównym warunkiem powodzenia Spółki jest więc restrukturyzacja zadłużenia, które obecnie wynosi blisko 5 mln zł.

W ramach nowej strategii, której ostateczna wersja ma zostać przedstawiona w styczniu przyszłego roku, planowany jest rozwój anglojęzycznego portalu Poland.com, który będzie promował Polskę zagranicą. Anglojęzyczny serwis uruchomiony w marcu br. jest, według zapewnień przedstawicieli spółki najpopularniejszą częścią Poland.com. Miesięcznie odwiedza go blisko 100 tys. użytkowników z kilkudziesięciu krajów świata, w tym ze wszystkich krajów europejskich. Liczba odsłon w miesiącu przekracza 300 tysięcy, a średni czas wizyty jednego użytkownika to ponad 9 minut.

Portal anglojęzyczny adresowany jest do obcokrajowców zainteresowanych naszym krajem. Jego dalszy rozwój przewiduje rozbudowę kanałów tematycznych poświęconych biznesowi, turystyce i kulturze.