Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polak we władzach ELANET

Założyciel i prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" - Krzysztof Głomb - został wiceprezesem ELANET - europejskiej organizacji promującej rozwój społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji.

Krzysztof Głomb jako członek ścisłego zarządu ELANET (European Local Authorities’ Network) będzie odpowiedzialny m.in. z koordynowanie programów organizacji wśród państw, które z początkiem mają dołączyły do Unii Europejskiej. Polska współpracuje z ELANET już od 1999 r.

European Local Authorities’ Network, współpracując z wieloma jednostkami administracji samorządowej, prowadzi prace badawcze i opiniuje rozwiązania unijne związane z rozwojem idei e-rządu oraz ułatwienia obywatelom dostępu do usług publicznych. Zgodnie z ustaleniami członków ELANET w 2005 r. w Krakowie odbędzie się główna europejska konferencja poświecona problemom budowy społeczeństwa informacyjnego. Wcześniej, w dniach 23-25 czerwca 2004 r. w Zakopanem odbędzie się VIII Konferencja "Miasta w Internecie".

http://www.elanet.org

http://www.mwi.pl/8konferencja