Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polak ufa bardziej Internetowi niż żonie

Z badań przeprowadzonych przez wydawnictwo Reader’s Digest wynika, że Polacy obdarzają nieprzeciętnie dużym zaufaniem Internet i znajdujące się tam informacje. Pod względem poziomu zaufania Internet wyprzedza nawet współmałżonków i Unię Europejską.

Polacy bardzo mocno ufają informacjom z Sieci. Aż 72% z nas ufa temu źródłu informacji. Większe zaufanie do Internetu od nas mają tylko Czesi (77%), podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej wynosi tylko 49%. Mniejsze zaufanie Polacy mają chociażby do instytucji małżeństwa (70% badanych) czy do Unii Europejskiej (58%).

Zaskoczeniem nie jest, kto znalazł się na końcu rankingu. Najmniejszym zaufaniem obdarzamy polityków (97% badanych nie ufa im) i władze państwowe (87% obywateli im nie ufa).

Badanie European Trusted Brands 2010 przeprowadziło już po raz 10. wydawnictwo Reader’s Digest. Europejczycy z 16 krajów odpowiadali na pytania, które instytucje i marki darzą największym zaufaniem. W badaniu wzięło udział ponad 32 tys. respondentów.