Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Połączone siły OS3 multimedia i Value Media

Agencja interaktywna OS3 multimedia nawiązała partnerską współpracę z domem mediowym VALUE MEDIA.

Nawiązanie współpracy jest owocem strategii biznesowej przyjętej przez agencję OS3 multimedia, mającej na celu rozbudowę kompetencji także na rynku offline.

"Przyszłością komunikacji zintegrowanej jest posiadanie kompetencji we wszystkich jej obszarach tak, by skutecznie wykorzystywać sprzedażowe atrybuty, jakie niesie za sobą internet" - powiedział Tomasz Pruszczyński, prezes zarządu OS3 multimedia.

Współpraca dotyczyć będzie wspólnej oferty handlowej, rozwoju badań rynkowych, pełnej wymiany doświadczeń rynkowych oraz realizacji kampanii marketingu zintegrowanego dla klientów obu spółek.