Połączenie Wasko i Hoga.pl

Na warszawskiej giełdzie pojawi się nowy integrator. Stanie się tak dzięki fuzji powiązanych kapitałowo spółek, kontrowanych przez Wojciecha Wajdę. Giełdowa Hoga.pl, w wyniku podwyższenia kapitału przejmie w całości gliwicką spółkę Wasko SA, która jest jej inwestorem. Powstały w wyniku połączenia podmiot działać będzie jednak pod nazwą Wasko.

"Połączone spółki, dzięki wykorzystaniu silnego potencjału kapitałowego Wasko SA, jego szerokiego zasięgu działania (posiada sieć 13 oddziałów w Polsce) oraz dzięki wykorzystaniu statusu spółki publicznej i doświadczeniu HOGA.pl S.A. na rynku administracji publicznej uzyskają dostęp do nowych klientów i segmentów rynku" - tak fuzję uzasadniają zarządy firm. Połączenie ma pozwolić także na wymierną redukcję kosztów działalności.

Wasko działa na rynku od 1998 roku i oferuje m.in. rozwiązania dla telekomunikacji i firm zajmujących się dystrybucją energii. W ostatnim czasie coraz aktywniej działa również w sektorze administracji publicznej. Kilkanaście dni temu Wasko podpisało umowę na wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach. W 2005 r. spółka miała 225,9 mln zł przychodu i 12 mln zł zysku netto. Do Grupy Kapitałowej Wasko, oprócz Hogi należy także spółka ATUT oferująca urządzenia telekomunikacyjne do przewodowej i bezprzewodowej łączności.

Hoga.pl działa od 2000 roku i od początku związana była z branżą internetową. Niedługo po debiucie giełdowym, spółka zrezygnowała z prowadzenia portalu horyzontalnego, zmieniając profil na działalność usługową. Spółka oferuje rozwiązania informatyczne dla małych i średnich firm oraz jednostek administracji. Posiada m.in. tytuł Microsoft Gold Certified w kategorii Information Worker Solutions. Przez ostatnie 5 lat firmie nie udało wyjść się wyjść na plus. Jedynie swój 2004 r. Hoga zamknęła z 728 tys. zł zysku, przy 13,6 mln zł przychodu. W 2005 roku Hoga.pl miała 14,6 mln zł przychodu i odnotowała 0,4 mln zł straty netto.

W 2000 r. spółka Wasko stała się inwestorem Hogi. Posiada obecnie 29,6% jej kapitału zakładowego. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na plan połączenia spółek. Kurs akcji Hogi wzrósł o kilkanaście procent.

"Naszym strategicznym obszarem działania pozostaje wciąż telekomunikacja, lecz równocześnie staramy się sukcesywnie zwiększać sprzedaż naszych rozwiązań dla przemysłu oraz administracji publicznej. Stawiamy na dywersyfikację źródeł przychodów, w co dobrze wpisuje się przejęcie Hogi. Marka Hoga.pl nie zniknie z rynku. Nadal będziemy oferować jej usługi i starać się poszerzać krąg ich odbiorców" - zapewnia Tomasz Kosobucki, członek zarządu Wasko SA.