Połączenie Internet Group z CR Media w grudniu 2006 roku

Internet Group planuje zakończyć proces połączenie z CR Media w grudniu 2006 roku. Z planowanej emisji publicznej około 60% środków chce przeznaczyć na rozbudowę grupy. Łączna wartość emisji gotówkowej to po obecnym kursie około 100 mln zł.

Zgodnie z porozumieniem, zarząd Internet Group S.A. zawnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Internet Group w drodze emisji akcji w ramach której:

- od 14 625 975 do 16 107 975 akcji zostanie zaoferowanych w trybie oferty prywatnej akcjonariuszom CR Media Consulting SA w zamian za wkłady niepieniężne w postaci części akcji tej spółki;

- maksymalnie 11 424 025 akcji zostanie zaoferowanych w trybie oferty publicznej.

Na odkup akcji przeznaczone zostanie pozostałe 40%, czyli 4 874 025 akcji z całkowitej liczby 11 424 025 akcji nowej emisji.

Po dokonaniu oferty publicznej, oferty prywatnej oraz sprzedaży akcji CR Media Consulting SA, Internet Group posiadać będzie akcje CR Media Consulting dające udział 100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

- Cały proces chcielibyśmy zakończyć w grudniu - powiedział prezes Internet Group, Józef Jerzy Jędrzejczyk podczas konferencji prasowej - podał ISB.

Po przeprowadzeniu procesu przejęcia największym akcjonariuszem IGroup będzie holenderska spółka ClearRange Media Consulting BV z około 30% udziałem, a około 15% akcji będzie posiadać fundusz Baring BCEF Investment VI Limited.

- Będziemy chcieli wejść w dwa nowe segmenty działalności, a więc media online oraz e-marketing i mobile marketing. Pieniądze z emisji chcemy przeznaczyć na przejęcia w tych obszarach - zapowiedział prezes CR Media, cytowany przez ISB.

W 2007 roku CR Media planuje osiągnięcie 12 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) przy 210 mln zł przychodów, a na 2008 rok planuje 21 mln zł EBITDA przy 250 mln zł przychodów.

Internet Group przewiduje na ten rok wyraźny wzrost przychodów i zysków.

***

Komunikat Internet Group