Polacy we władzach eMobility

23 listopada, w Brukseli, odbyło się spotkanie członków Europejskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej, eMobility, podczas którego wybrano Komitet Sterujący Platformy. Do Komitetu, jako jedyni reprezentanci nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, zostali wybrani dwaj Polacy.

Są to: prof. Mieczysław Muraszkiewicz reprezentujący Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej oraz dr Tomasz Gerszberg z PTC ERA. Obecność w Komitecie Sterującym umożliwi wpływanie na kształt Strategicznej Agendy Badawczej eMobility, co może zaowocować w przyszłości bardziej aktywnym udziałem polskich instytucji w projektach finansowanych ze środków Siódmego Programu Ramowego.

Komitet Sterujący Platformy składa się z: 17 przedstawicieli przemysłu z prawami głosu (sprzedawcy, operatorzy, dostawcy treści i usług) - jednym z członków Komitetu został dr Tomasz Gerszberg z PTC ERA; 2 przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z prawami głosu; 4 przedstawicieli instytucji badawczo-rozwojowych z prawami głosu (uniwersytety, centra badawcze) - jednym z członków Komitetu został prof. Mieczysław Muraszkiewicz reprezentujący Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej; 3 obserwatorów bez prawa głosu (ELTIC, WWRF, przedstawiciel użytkowników, itd.) i 1 obserwator z Komisji Europejskiej bez prawa głosu

Platforma eMobility powstała w 2003 roku, a jej oficjalnego otwarcia dokonano w Brukseli, 18 marca 2005. Celem eMobility jest wzmocnienie prymatu Europy w sferze telekomunikacji bezprzewodowej i usług mobilnych oraz rozwój tych technologii w przyszłości. Strategiczne cele eMobility to: budowa średnio- i długookresowej wizji w celu maksymalizacji korzyści płynących z komunikacji mobilnej i bezprzewodowej; budowa planów kluczowych działań, które muszą być podjęte w celu realizacji tej wizji oraz wpływanie na kształt polityki oraz ram prawnych, które mogą mieć wpływ na rozwój mobilności. Więcej informacji tutaj.