Polacy w lepszych nastrojach

W sierpniu br. poprawiły się nastroje społeczne - co trzeci Polak uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku.

Jak podało Centrum Badania Opinii Społecznej, w sierpniu br. nastroje uległy w Polsce znacznej poprawie. Niemal jedna trzecia ankietowanych uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku. W lipcu odsetek ten wynosił 23%. Co dziesiąty Polak ocenia dobrze sytuację gospodarczą (w ubiegłym miesiącu było to 7%).

W wynikach badania widać wyraźnie, że ocena sytuacji zależy od statusu materialnego respondentów - im wyższy tym większy optymizm.