Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polacy w lepszych nastrojach

W sierpniu br. poprawiły się nastroje społeczne - co trzeci Polak uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku.

Jak podało Centrum Badania Opinii Społecznej, w sierpniu br. nastroje uległy w Polsce znacznej poprawie. Niemal jedna trzecia ankietowanych uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku. W lipcu odsetek ten wynosił 23%. Co dziesiąty Polak ocenia dobrze sytuację gospodarczą (w ubiegłym miesiącu było to 7%).

W wynikach badania widać wyraźnie, że ocena sytuacji zależy od statusu materialnego respondentów - im wyższy tym większy optymizm.