Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polacy intensywnie eksploatują usługi banków online

Skoro dla 53% Polaków osobisty kontakt z pracownikiem banku nie ma znaczenia, trudno się dziwić, że bankowość internetowa ma się w Polsce dobrze. Wygoda i szybkość przy stosunkowo niskim poziomie strachu przed transakcjami online też sprzyja rozwojowi tych usług. Patrząc na wyniki badania Global Market Insite okazuje się, że nawet w światowej perspektywie, nasz kraj jest liderem w poziomie wykorzystania bankowych usług online. 58% rodaków załatwia przez internet co najmniej 50% wszystkich transakcji bankowych. Zdecydowanie lepiej wypadają w zestawieniu jedynie Holendrzy, Niemcy i Duńczycy. Wyraźnie słabiej ekspoatują zaś bankowe usługi online internauci z Rosji, Chin, Włoch czy Japonii.

Polacy intensywnie eksploatują usługi banków online
Patrząc w poniższą tabelę nie sposób nie zauważyć, że Polska jest jednym z krajów, gdzie bankowość elektroniczna cieszy się sporym zaufaniem internautów, jeśli mierzyć je stopniem wykorzystania rozmaitych usług bankowych oferowanych online. Aż 58% osób, które z niej korzysta, załatwia w internecie co najmniej 50% wszystkich transakcji bankowych. Dla porównania: w Stanach Zjednoczonych robi tak 38% osób mających dostęp do bankowości elektronicznej, w Rosji zaledwie 5%. Bardziej niż Polacy usługi bankowości elektronicznej eksploatują jedynie Holendrzy, Niemcy, Duńczycy, Australijczycy i Kanadyjczycy.

Polacy intensywnie eksploatują usługi banków online

Raport Global Market Insite podkreśla, że zachodzi ścisła korelacja pomiędzy zakresem wykorzystania możliwości, jakie niesie internet w zakresie bankowości internetowej, a poziomem obaw o bezpieczeństwo transakcji online. Widać w Polsce strach o bezpieczeństwo jest na stosunkowo niskim poziomie. Nie wnikamy, czy słusznie.

Drugim istotnym elementem, który ma wpływ na skalę wykorzystania bankowych usług online, jest bardzo ludzka potrzeba kontaktu z przedstawicielem banku. Okazuje się, że w Polsce jest niska. 53% respondentów uznało, że taka potrzeba nie jest dla nich istotna, 38% że owszem, jest. Krajami, których mieszkańcy mają równie niskie lub nawet niższe zapotrzebowanie na kontakty z personelem banku są Rosja, Australia i Niemcy.

Polacy intensywnie eksploatują usługi banków online

W badaniu GMI zadano też respondentom pytanie o przyszłość bankowości online oraz innych form bankowości alternatywnej w stosunku do bankowych placówek ulicznych. Okazuje się, że ich przyszłość w najcieplejszych kolorach widzą mieszkańcy Australii, Indii, Wielkiej Brytanii i Malezji. Mniej więcej co drugi respondent z tych krajów uważa, że prędzej czy później banki internetowe zastąpią tradycyjne. Wśród obywateli z badanych krajów Polacy byli jednym z najbardziej sceptycznych narodów. Aż 52%rodaków uważa, że bankowe placówki uliczne nie są zagrożone, 32% że jednak tak. O dziwo jeszcze bardziej ostrożni w przepowiadaniu dominacji internetowych banków byli mieszkańcy Francji i Holandii.

Polacy intensywnie eksploatują usługi banków online

Badania GMI dotyczą osób, które faktycznie z bankowości internetowej korzystają. Niedawno nawiązała się dyskusja o liczbie użytkowników bankowości internetowej w Polsce. Okazuje się, że jest to dana nieostra i zasadniczo trudno jest oszacować liczbę aktywnych użytkowników takich usług m.in. z powodu kreatywności bankowych działów PR. Ostrożne szacunki mówią, że takich osób jest nieco ponad 2 mln, nie 3,7 mln, jak wynikałoby z danych przedstawianych przez banki.

Kompletne dane z raportu GMI