Polacy coraz chętniej korzystają z banków online

Co siódmy internauta w Polsce dokonuje transakcji bankowych za pośrednictwem Sieci – podaje TNS OBOP. Z badania przeprowadzonego w lutym br. wynika, że od początku roku liczba korzystających z płatności online wzrosła o 5%.

Badanie TNS Interbus wskazuje, że w lutym 14% internautów powyżej 15 roku życia korzystało z usług bankowości internetowej. W porównaniu z analogicznym okresem 2002 roku nastąpił 7% wzrost w ilości osób zainteresowanych transakcjami przeprowadzanymi przez Internet.

Polacy coraz chętniej korzystają z banków online

Najliczniejszą grupę internautów korzystających z bankowości internetowej stanowią osoby zarabiające miesięcznie netto nie mniej niż 1250 zł. To one stanowią niemal połowę badanych korzystających z tego typu usług. Drugą co do liczebności grupą są internauci nie posiadający żadnych dochodów. W większości

Polacy coraz chętniej korzystają z banków online
są to ludzie bardzo młodzi, pozostający jeszcze na utrzymaniu rodziców.

Badanie TNS Interbus zrealizowane zostało na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia.