Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

PolCert już certyfikuje

Ośrodek stworzony przez E-Telbank jako pierwszy w Polsce rozpoczął dziś komercyjne świadczenie powszechnych usług certyfikacyjnych. Firma oferuje dwa rodzaje certyfikatów osobistych i zapowiada wprowadzenie kolejnych usług.

Zarządzany przez E-Telbank Ośrodek Certyfikacji PolCert, jako pierwszy w Polsce rozpoczął komercyjne świadczenie usług certyfikacyjnych. Ośrodek oferuje obecnie dwa rodzaje certyfikatów. Jeszcze w listopadzie oferta ma zostać poszerzona o usługi uwierzytelniania dla serwisów internetowych i obiektów (np. plików) dystrybuowanych w sieci.

W sierpniu br. PolCert rozpoczął udostępnianie testowych osobistych certyfikatów PolCert 1. Nie są one przeznaczone do zastosowań komercyjnych, gdyż gwarantują jedynie autentyczność skrzynki pocztowej nadawcy danej wiadomości. Dzisiaj udostępniony zostały certyfikat osobisty PolCert 2 o zwiększonym poziomie zaufania. Jego uzyskanie poprzedza konieczność przejścia kilkuetapowego procesu weryfikacji tożsamości oraz wniesienia opłaty w wysokości 50 zł netto. Według PolCertu ten rodzaj certyfikatu przeznaczony jest do zabezpieczenia poczty elektronicznej i transakcji internetowych o niewielkiej wartości. Odpowiedzialność E-Telbanku w przypadku błędnej weryfikacji tożsamości osoby, która ubiega się o ten certyfikat wynosi nie więcej niż 2,5 tys. euro.

E-Telbank zapowiada, że jeszcze w listopadzie udostępni do celów komercyjnych certyfikaty osobiste PolCert 3 i 3 Pro (dla konkretnych grup zawodowych) cechujące się najwyższym poziomem zaufania. Proces weryfikacji tożsamości wymagał będzie m.in. osobistego stawienia się w odpowiednim punkcie rejestracyjnym PolCertu wraz z dowodem tożsamości i innymi wymaganymi dokumentami. Certyfikaty klas 3 i 3 Pro przeznaczone będą do zabezpieczania transakcji elektronicznych o dużej wartości. W razie błędnej weryfikacji odpowiedzialność E-Telbanku wynosi 37,5 tys. euro. Za wydanie ważnego rok certyfikatu trzeciej klasy E-Telbank pobierał będzie 180 zł.

Firma przygotowuje również certyfikaty PolCert Serwery i PolCert Obiekty dla identyfikacji i uwierzytelniania serwisów internetowych i obiektów (np. plików) dystrybuowanych w sieci. Znane są już ceny tych certyfikatów, które wynosić będą - odpowiednio 800 zł i 700 zł netto.