PolCard w 2001

Centrum autoryzacji obsłużyło w 2001 roku o blisko połowę transakcji więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji w sieci PolCard w roku 2001 wyniosła 8,42 mld zł. Wartość transakcji autoryzowanych w Internecie stanowi 0,03% tej kwoty.

Wartość autoryzowanych przez PolCard transakcji wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 25,6%. W 2001 roku PolCard autoryzował łącznie 47,9 mln transakcji. To z kolei oznacza wzrost o 46,6% w porównaniu z wynikami z roku 2000. Udział kart elektronicznych (Visa Electron, Maestro, POLCARD BIS) w całości obrotów na karty wynosił 55% (w roku 2000 - 47%) w liczbie i 40% (w 2000 –32,7%) w wartości.

PolCard autoryzował 12,3 tys. transakcji internetowych, na łączną kwotę 2,3 mln zł. Sieć współpracuje obecnie z 50 . Warto zauważyć, że średnia wartość transakcji w Internecie wynosiła ok. 186 zł i była wyższa od średniej dla wszystkich transakcji autoryzowanych przez PolCard (ok. 167 zł).

PolCard posiada obecnie ponad 67 tys. punktów akceptujących karty w tym 34,9 tys. POS-ów i kas fiskalnych. W 2000 roku PolCard autoryzował transakcje w sieci 29 tys. punktów, w tym 3,5 tys. posiadało PIN pady. Obecnie liczba takich punktów przekracza 15 tys. Najwięcej punktów autoryzacyjnych znajduje się w sklepach odzieżowych i obuwniczych (12,2 tys. ) oraz hipermarketach (7,5 tys.).