PolCard sprzedany

Bank Pekao SA oraz sześciu pozostałych akcjonariuszy sprzedało spółkę PolCard amerykańskiej grupie Gtech. Wartość umowy wyniosła 17,8 mln USD.

Transakcja realizowana była poprzez G.I.C. Usługi Finansowe - warszawską spółkę zależną Gtech Corporation, związaną z funduszem Innova. „Umowa sprzedaży ma charakter warunkowy i nabierze mocy wiążącej pod warunkiem udzielenia zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz nieskorzystania przez Związek Banków Polskich z prawa pierwszeństwa nabycia akcji PolCardu.”