Pół miliarda domowych internautów

Według szacunków Nielsen/Net Ratings, pół miliarda osób na całym świecie posiada w domu dostęp do Internetu.

Według raportu Nielsen/Net Ratings w czwartym kwartale ub. roku liczba osób posiadających w domu dostęp do Internetu wzrosła o 24 miliony, a w trzecim - o 15 milionów. Na koniec 2001 roku liczba domowych użytkowników Sieci wynosiła na całym świecie 498 milionów.

Największą liczbą domowych internautów może się pochwalić Ameryka Północna, jednak ich przyrost jest tu też najmniejszy. W Europie najwięcej użytkowników Internetu jest w Niemczech. Największy odsetek domowych użytkowników przypada na gospodarstwa domowe, w których głową rodziny jest mężczyzna poniżej 36 roku życia, posiadający zwykle wyższe wykształcenie.