Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Podział tortu reklamowego 2005

Prezentujemy szacunki udziałów w rynku reklamy internetowej dziewięciu wybranych podmiotów przygotowane przez CR Media Consulting. Dane są estymacją wydatków, jakie dotychczas ponieśli reklamodawcy i równocześnie prognozą na rok bieżący. Prawdopodobnie dla części podmiotów los okaże się łaskawszy, dla części mniej przychylny. Jedno widać już teraz gołym okiem: Wirtualna Polska goni Onet.

Według szacunków CR Media na ten rok pozycja Onetu jest niezmienna - jego udział wciąż kształtuje się na poziomie 37%, co przy rosnących ogólnych wydatkach na reklamę internetową może tylko cieszyć zarząd spółki. Zdecydowanie poprawiła się pozycja WP, która z poziomu 16% udziału w rynku zyskała 6% i obecnie jej kawałek tortu oceniany jest na 22%. Tym samym drugim największym po Onecie beneficjentem rosnącego zainteresowania reklamodawców internetem została WP, przesuwając na trzecie miejsce Adnet.

Osłabła pozycja Gazety i Interii, wzmocnił się portal o2.pl. Pamiętajmy przy tym, że w przypadku tych podmiotów, których udział zmalał, prawdopodobnie nie szedł za tym spadek przychodów, ponieważ wydatki na reklamę rosną i to przypuszczalnie na poziomie 60% w tym roku.

Podział tortu reklamowego 2005

Tort reklamowy 2005

- Wiemy już, że ten wykres może [po dokładnym podliczeniu roku - przypis redakcji] wyglądać inaczej, ale zmiany nie będą znaczne - raczej dziesiętne części punktów procentowych, w niektórych przypadkach może 1 czy 2 punkty procentowe - wyjaśnia Jacek Kołtonik, dyrektor Departamentu Internet CR Media. Dodaje - Zdecydowaliśmy się na takie agregowanie danych, gdyż pozwala to w konsekwencji pokazywać dane w przyszłych okresach.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o problemach szacowania wydatków na reklamę internetową.