Podyplomówka z marketingu internetowego

SGH w Warszawie lub na WSE w Krakowie - zainteresowani podjęciem studiów podyplomowych z zakresu marketingu on-line powinni już składać dokumenty aplikacyjne. Studia rekomenduje IAB Polska.

Osoby chcące zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu internetowego na studiach podyplomowych wciąż nie mają dużego wyboru w ofercie polskiego szkolnictwa wyższego. W zasadzie działają i funkcjonują jedynie dwa ośrodki organizujące studia podyplomowe w całości poświęcone tajnikom marketingu w sieci.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie trwa obecnie rekrutacja na 11 i 12 edycję Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy. Ropoczęcie zajęć planowane jest w październku 2010 r. Studia adresowane są do osób zainteresowanych marketingiem internetowym i pragnących poszerzyć wiedzę z tego zakresu.

Zajęcia odbywające się w ramach Studiów na SGH to wykłady, konwersatoria oraz warsztaty. Program obejmuje cztery bloki tematyczne: nowoczesne zarządzanie marketingowe, istota marketingu internetowego, strategiczne obszary e-biznesu oraz społeczno-prawne uwarunkowania marketingu internetowego. Opłata za studia wynosi 7800 zł. Studia podyplomowe na SGH rekomendowane są przez IAB Polska. Szczegóły dostępne są na stroniehttp://www.marketing-internetowy.edu.pl .

Komu do Warszawy za daleko (lub za drogo) skorzystać może z oferty Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie i Rzeszowskiej Akademii Innowacji Internetowych (RAII), które po raz kolejny organizują studia podyplomowe "Marketing w sieci". Co ważne studia te dofinansowane w 80% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferta skierowana jest do osób z całej Polski, pracowników oraz pracodawców MSP, osób samozatrudnionych oraz pracowników dużych przedsiębiorstw.

Patronat merytoryczny nad studiami w Krakowie pełni IAB Polska oraz Agencja interaktywna K2 Internet S.A, a wykładowcami są znane osoby z branży internetowej i interaktywnej m. in. Dominik Kaznowski, Sebastian Łuczak, Artur Piątek, Marcin Jagodziński, Michał Nowak, Dawid Szczepaniak, Paweł Sala czy Piotr Friedberg. Dokumenty przyjmowane są do 31 sierpnia 2010 r., a opłata uiszczana przez uczestnika (w przypadku grupy 25-osobowej) wynosi 960 zł. Szczegóły dostępne są na stroniehttp://www.wse.krakow.pl .

Czytaj też: Mgr marketingu internetowego?