Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Podróże kształcą w internecie

Jak pokazuje najnowszy raport Pew Internet & American Life Project, aż 45% dorosłych amerykańskich internautów, czyli 54 mln osób, podróżuje w internecie. Na wirtualne wycieczki i eskapady w normalny dzień wybiera się ich 2 mln.

Za podróże w badaniu uznano odwiedziny muzealnych witryn, stron poświęconych najbardziej znanym zabytkom jak Biały Dom czy Koloseum, stron rezerwatów przyrody i parków, ale również witryny szkolne i te przedstawiające nieruchomości.

60% osób posiadających szerokopasmowy dostęp do internetu w domu i 62% osób posiadający taki dostęp w pracy decyduje się na internetowe zwiedzanie. Widać więc, że szybki internet skłania osoby do wizyt bardziej, niż dostęp przez modem. Jedynie 36% wdzwanianych internautów podróżuje w sieci.

Osoby, które najczęściej podróżują są w wieku 40-49 lat lub pochodzą z generacji X, czyli mają obecnie 28-39 lat. Częściej robią to kobiety (53%) niż mężczyźni (47%). Okazuję się również, że im wyższe wykształcenie, tym większa skłonność do wirtualnych wypadów. 46% internautów z wyższym wykształceniem, w porównaniu do 4% z podstawowym, zwiedza online.