Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Podpis przez telefon

System SZAFIR Krajowej Izby Rozliczeniowej SA zostanie wykorzystany do prac nad wprowadzeniem usług finansowych realizowanych za pośrednictwem telefonów komórkowych w sieci Era.

Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, podpisała list intencyjny z Krajową Izbą Rozliczeniową. Zapisano w nim deklarację chęci rozpoczęcia współpracy mającej na celu wdrożenie technologii podpisu elektronicznego w usługach oferowanych przez operatora. Pozwoli to w przyszłości na wdrożenie w sieci Era mobilnych usług finansowych, bankowych i in. wykorzystujących e-podpis.

Zastosowanie telefonicznych kart SIM nowej generacji oraz certyfikatów ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przekazywania danych. Ma także pozwolić na wykorzystanie telefonu komórkowego jako urządzenia do składania podpisu elektronicznego.

W ramach KIR funkcjonują dwa podstawowe systemy rozliczeniowe: tradycyjny (papierowy) SYBIR oraz elektroniczny ELIXIR, eliminujący przesyłanie dokumentów między bankami. Usprawnieniu operacji finansowych służą także nowe usługi: IMBIR – przekształcający dokument papierowy w komunikat elektroniczny oraz SZAFIR – system zarządzania certyfikatami kluczy publicznych. Wprowadzenie systemu SZAFIR poszerza zakres świadczonych przez KIR usług o przyszłych użytkowników podpisu elektronicznego.