Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Podobni choć różni w szczegółach. Kobiety i mężczyźni według badania NetTrack

Na grupie osób korzystających z internetu przeprowadzono badania nad typem poszukiwanych informacji, z uwzględnieniem podziału na płeć. Wszyscy najczęściej wykorzystują internet do poszukiwania informacji potrzebnych do nauki lub pracy oraz szukają tych związanych ze swoim hobby czy zainteresowaniami. Tu nie ma większych różnic. Te zaczynają się w temacie sportu, komputerów oraz zdrowia i urody...

Kobiety i mężczyźni w gruncie rzeczy najczęściej poszukują w internecie podobnych informacji. Zbieżne są ich deklaracje co do korzystania z witryn poświęconych informacjom z kraju i zagranicy, prawno-ekonomicznych czy tych związanych z hobby i zainteresowaniami oraz użytecznych w nauce i pracy.

Jednak mężczyźni i kobiety różnią się w szczegółach. Otóż mężczyźni znacznie częściej szukają informacji o sporcie, oprogramowaniu, telefonach komórkowych i grach komputerowych, podczas gdy kobiety częściej od nich szukają w internecie treści związanych z książkami, muzyką i filmem oraz zdrowiem i urodą.

Podobni choć różni w szczegółach. Kobiety i mężczyźni według badania NetTrack

Rodzaj informacji poszukiwanych przez mężczyzn

Podobni choć różni w szczegółach. Kobiety i mężczyźni według badania NetTrack

Rodzaj informacji poszukiwanych przez kobiety

Nieco zmalała liczba osób, które deklaruja korzystanie z internetu. O ile w poprzednim badaniu ich liczba wyniosła około 8 mln 140 tys., w tym badaniu jest ich 7 mln 859 tys. Z 27% pytanych osób powyżej 15 roku życia, liczba internautów spadła do 26,2%.

Podobni choć różni w szczegółach. Kobiety i mężczyźni według badania NetTrack

Liczba internautów w Polsce

W badaniu Net Track przeprowadzonym przez firmą SMG/KRC przepytano 1261 mężczyzn oraz 1100 kobiet. Badania przeprowadzono w okresie od października do grudnia 2004 na próbie zadeklarowanych internautów.