Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Podatek na internet: polski rząd będzie się tłumaczył przed KE

Jak informowaliśmy już wcześniej, Polska naruszyła prawo unijne, nie wprowadzając podstawowej stawki podatku VAT na internet dla klientów indywidualnych i instytucji edukacyjnych. Komisja Europejska zażądała wyjaśnień w tej sprawie. Nasz rząd przygotowuje wystąpienie przed KE.

Informację podajemy za PAP. Polski rząd musi jak najszybciej przygotować odpowiedź dla przedstawicieli Komisji Europejskiej. Czasu jest coraz mniej, bo wyjaśnienia muszą napłynąć do początku września br.

Komisja Europejska wysłała do polskiego rządu list z zapytaniem, dlaczego, wbrew unijnemu prawu, Polska nie wprowadziła podstawowej (a więc 22%) stawki VAT-u na internet. Podczas negocjacji unijnych nasz kraj nie otrzymał pozwolenia na zastosowanie niższej stawki, jednakże sejm to zignorował, zwalniajac użytkowników indywidualnych oraz instytucje edukacyjne z podatku.

Komisja Europejska już kilka miesięcy temu zapowiadała, że za złamanie prawa unijnego czeka nasz kraj proces w Luksemburgu, a następnie zapłacenie bardzo wysokiej kary (więcej na ten temat w wywiadzie z Jonathanem Toddem, przedstawicielem KE). Pomimo wcześniejszych ostrzeżeń polski rząd nie zastosował się do przepisów unijnych. Jesienią rozpocząć ma się proces.

Więcej o bitwie o stawkę VAT-u na internet w naszym wątku tematycznym: http://www.idg.pl/news/watek/25_akt.html