Poczta w zagrożeniu

Ze względu na zbyt ogólną definicję "usługi telekomunikacyjnej" przyjętą w nowym Prawie telekomunikacyjnym, wciąż istnieje zagrożenie, że chcąc korzystać z poczty elektronicznej internauci będą musieli zawierać pisemne umowy z dostawcami takich usług. Jutro przyjętą przez Sejm ustawą ponownie zajmie się Senat. Zarządy portali Onet i Interia wystosowały do senatorów "List ostatniej szansy".

Problem poczty elektronicznej towarzyszy pracom nad ustawą prawie od początku. Określanie statusu tych usług jest bardzo istotne dla całego rynku. W razie zakwalifikowania poczty elektronicznej do usług telekomunikacyjnych oferujące konta pocztowe podmioty będą traktowane jak operatorzy telekomunikacyjni, co nakłada na nie szereg dodatkowych obowiązków oraz obciążeń finansowych. Poza tym internauci chcąc założyć konto e-mail (lub w dalszym ciągu użytkować dotychczasowe) musieliby podpisywać z takimi "operatorami" (np. portalami) formalne, pisemne umowy na ich prowadzenie.

Ministerstwo Infrastruktury, po przyjęciu przez Sejm nowej ustawy "Prawo telekomunikacyjne" opublikowało wyjaśnienie stwierdzające, iż nie jest usługą telekomunikacyjną. Przedstawiciele portali są jednak zdania, że przedstawiona przez MI interpretacja nie jest wiążąca wykładnią, zwłaszcza, iż niektóre ekspertyzy prawne zaliczają e-mail do usług telekomunikacyjnych. Onet i Interia, jako przedstawiciele branży, zwróciły się do senatorów o zastosowanie prostego rozwiązania - dopisania w Art. 2, ust. 48 nowego prawa zdania o następującej treści - "Usługa poczty elektronicznej nie jest usługą telekomunikacyjną."

Poczta elektroniczna to nie jedyna kontrowersyjna kwestia związana z nowym prawem. Sen z powiek "prawdziwym operatorom" spędza forsowana w Senacie propozycja obciążenia ich opłatą w wysokości 3% przychodów (z działalności telekomunikacyjnej) na tzw. fundusz dopłatach do usług powszechnych. Sejm w ostatecznej wersji przyjął stawkę na poziomie 1% dla operatorów których przychody przekraczają 4 mln zł. Pojawiła się również propozycja przywrócenia obowiązku rejestrowania abonentów sieci komórkowych korzystających z usług prepaid.