Poczekamy na portal

Agora nie uruchomi w tym roku swojego portalu. Spółka zapowiedziała, że nastąpi to dopiero pod koniec stycznia.

Portal Agory miał ruszyć w grudniu. Plany przewidują, że będzie on miał nazwę dotychczasowej witryny Gazety Wyborczejgazeta.pl. Jak poinformowała Dorota Nowak, rzecznik spółki, obecnie przeprowadzane są testy badające sprawne funkcjonowanie portalu. Opóźnienie startu portalu tłumaczy wdrożeniem nowoczesnych technologii i równoczesnym prowadzeniem obecnego serwisu Gazety Wyborczej. Według ostatnich zapowiedzi, portal ma ruszyć w trzecim tygodniu stycznia, oficjalna premiera odbędzie się miesiąc później po uruchomieniu.

Portal miał być głównym projektem internetowym Agory. Ale niepowodzenia dotknęły również inne przedsięwzięcia. Jesienią miał ruszyć portal finansowy, prowadzony wspólnie z Softbankiem. Ostatecznie warszawski integrator systemowy uruchomił serwis Expander.pl własnymi siłami. Swoją działalność miała też rozpocząć spółka Polskie Badania Internetu, zawiązana razem z kilkoma portalami internetowymi. Zamiast tego ogłoszono jedynie konkurs, mający na celu opracowanie najlepszej metody badania Sieci w Polsce. Stanęło do niego kilka firm prowadzących statystyki związane z Internetem. Swoją działalność PBI ma rozpocząć w styczniu. W tym kontekście za powodzenie można uznać zawiązanie spółki Centrum Handlu Internetowego, założonej razem z ComputerLandem. Ma ona prowadzić wirtualny pasaż handlowy, który będzie integralną częścią przyszłego portalu.