Początek końca spamu?

Firmy Cisco System i Yahoo! złożyły propozycję ustandaryzowania technologii antyspamowej DomainKeys Identified Mail. Wprowadzenie standardowego sposobu identyfikowania niechcianych i złośliwych e-maili pomóc ma wszystkim, którzy codziennie muszą opróżniać swoje skrzynki pocztowe z dziesiątek 'wiadomości-śmieci'.

Firmy, wspólnie z twórcami Sendmail i PGP, złożyły specyfikację DKIM do organizacji IETF (Internet Engineering Task Force). Oczekuje się, że debaty nad nowym standardem rozpoczna się pod koniec lipca, na spotkaniu w Paryżu.

Technologia DKIM, bazująca - podobnie jak PGP - na publicznym kluczu szyfrującym, pozwala na podpisanie wychodzących wiadomości e-mail, tak aby adresat mógł zweryfikować, czy naprawdę przyszła ona od danego nadawcy. Celem wprowadznia DKIM do użytku ma być łatwiejsza identyfikacja spamu oraz wiadomości e-mail wysyłanych przez phisherów (z zafałszowanymi adresami nadawców). DKIM jest połączeniem dwóch technologii, jednej autorstwa Yahoo! (DomainKeys) i drugiej, pochodzącej od Cisco Systems (Internet Identified Mail).

W projekt zaangażowanych jest także kilka innych, znaczących firm, jak na przykład Alt-N Technologies, America Online, EarthLink, IBM, Microsoft czy VeriSign. Standaryzacja ma tutaj duże znaczenie, gdyż daje szansę, że technologia ma szansę być implementowana w wielu produktach i stanie się powszechna.

Szczegółowe informacje na temat DKIM można znaleźć tutaj.