Pobieraczek.pl złamał prawo i ma zapłacić 239 tys. zl.

Prezes UOKiK uznała, że właściciele serwisu Pobieraczek.pl - spółka Eller Service - naruszyli zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na nich karę w wysokości 239 140 zł.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała właśnie decyzję, w której zakwestionowała praktyki serwisu pobieraczek.pl, umożliwiającego pobieranie różnych plików. Postępowanie przeciwko właścicielom serwisu - spółce Eller Service z Gdańska - zostało wszczęte w październiku 2009 roku.

Podstawą były liczne skargi konsumentów, którzy skorzystali z usług serwisu skuszeni hasłami sugerującymi, że usługa nic nie kosztuje: 10 dni pobierania za darmo; Tak, chcę testować przez 10 dni. Internauta, który chciał pobrać pliki musiał najpierw zarejestrować się na serwisie, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, e-mail. Warunkiem była również akceptacja regulaminu.

Reklamy serwisu pojawiły się nawet w komunikatorze Gadu-Gadu, skąd na stronę trafiło wielu internautów, zachęconych perspektywą dostępu do bazy plików serwisu rzekomo przez 10 dni za darmo. Problem w tym, że akceptacja regulaminu korzystania z serwisu jest interpretowana przez Eller Service jako równoznaczna z "zamówieniem usługi", za którą spółka każe już sobie płacić. Użytkowników, którzy odmówili uiszczenia opłaty straszono sądem.

Pobieraczek.pl złamał prawo i ma zapłacić 239 tys. zl.

Pobieraczek.pl

Spółka musi zmienić zakwestionowany sposób informowania o usługach oraz publikować przez 6 miesięcy na swoim portalu treść decyzji. Ponadto, zdaniem UOKiK, by skutecznie w tym wypadku chronić konsumentów niezbędne było nadanie niektórym punktom decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że spółka musi zmienić praktykę oraz poinformować o tym konsumentów zaraz po otrzymaniu decyzji, nawet jeśli skorzysta z drogi odwoławczej. (Od każdej decyzji Prezes UOKiK przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

"Jednocześnie podkreślamy, że każdy poszkodowany przez portal konsument będzie mógł dochodzić swoich praw indywidualnie. Decyzja Prezes UOKiK nakazuje przedsiębiorcy zmianę praktyki niezgodnej z prawem, nie rozwiąże natomiast automatycznie problemów internautów, którzy zawarli umowy z portalem" - podał UOKIK.

AKTUALIZACJA

Otrzymałem właśnie oficjalne stanowisko spółki Eller Service w sprawie decyzji wydanej przez UOKIK. Według spółki materiał dowodowy zebrany przez UOKiK jest wadliwy i zamierza ona zaskarżyć decyzję. - "(...) nawet w przypadku utrzymania przez sąd w mocy rozstrzygnięcia wydanego przez UOKIK, zgodnie z którym reklama darmowego okresu próbnego mogła wprowadzić konsumentów w błąd na etapie przedkontraktowym, to fakt ten i tak pozostanie bez jakiegokolwiek wpływu na ważność zawartych umów. Należy bowiem pamiętać, iż na etapie kontraktowym każdy użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu oferowanych mu usług" - pisze Ireneusz Lejczak specjalista ds prawnych Eller Service - "Konsumenci muszą być świadomi, iż żadna decyzja administracyjna nie zwolni ich z obowiązku zapoznania się z treścią zawieranych umów."

Pełna treść oświadczenia:

Spółka Eller Service postanowiła zaskarżyć decyzję UOKIK w punktach

uznających reklamę serwisu za wprowadzającą konsumentów w błąd oraz w punkcie nakładającym na wspólników karę finansową. Podstawowy zarzut wobec decyzji, dotyczyć będzie faktu pozbawienia wspólników możliwości ustosunkowania się w trakcie postępowania względem zebranych dowodów, stanowiących podstawę rozstrzygnięcia.

Należy podkreślić, iż ewentualne wprowadzenie konsumentów w błąd

poprzez niedozwoloną reklamę, o którym mowa w decyzji UOKIK, dotyczy tylko i wyłącznie etapu przedkontraktowego - czyli momentu w którym użytkownik zapoznał się z reklamą, ale nie zapoznał się jeszcze z treścią regulaminu usług. Zgodnie z punktem drugim decyzji UOKIK, sama procedura zawierania umów w serwisie Pobieraczek.pl jest skonstruowana poprawnie i zawiera wszystkie istotne informacje potrzebne konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy.

Oznacza to, że nawet w przypadku utrzymania przez sąd w mocy

rozstrzygnięcia wydanego przez UOKIK, zgodnie z którym reklama

darmowego okresu próbnego mogła wprowadzić konsumentów w błąd na

etapie przedkontraktowym, to fakt ten i tak pozostanie bez jakiegokolwiek wpływu na ważność zawartych umów. Należy bowiem

pamiętać, iż na etapie kontraktowym każdy użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu oferowanych mu

usług. Niezbędnym warunkiem dokonania rejestracji w serwisie

Pobieraczek.pl jest złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz jego całkowita akceptacja. Konsumenci muszą być świadomi, iż żadna decyzja administracyjna nie zwolni ich z obowiązku zapoznania się z treścią zawieranych umów.

Pomijając fakt wadliwości materiału dowodowego zebranego przez UOKIK, wspólnicy nie mogą zgodzić się także z zawartym w decyzji stwierdzeniem, iż informacja dla klientów wskazująca na koszt i długość obowiązywania umowy, utwierdzała konsumentów w przekonaniu o bezpłatności usług serwisu.

W swoim rozstrzygnięciu prezes UOKIK pominęła fakt, iż każdy

użytkownik rejestrujący się w serwisie Pobieraczek.pl otrzymuje

możliwość bezpłatnego wykorzystania pakietu danych w wielkości 1GB. Wszelkie opłaty, które są pobierane od użytkowników, dotyczą tylko i

wyłącznie pakietu danych możliwego do wykorzystania niezależnie od

pakietu dostępnego w trakcie 10 dniowego okresu testowego. Zawarte w treści decyzji UOKIK stwierdzenie, zgodnie z którym pobieranie filmów i piosenek z Internetu zwyczajowo odbywa się za darmo, wspólnicy spółki postanowili pozostawić bez komentarza.

Podkreślić należy, iż zgodnie z treścią decyzji, do UOKIK wpłynęło

około 230 skarg konsumenckich związanych z działalnością serwisu, podczas gdy dotychczasowe komunikaty prasowe wskazywały na liczbę około 30 tysięcy skarg. Potwierdza to tezę, iż cały problem związany z funkcjonowaniem serwisu Pobieraczek.pl został wyolbrzymiony poprzez nagonkę prowadzoną w mediach oraz na forach internetowych. Zdecydowana

większość użytkowników serwisu korzysta z jego usług świadomie, zaś ewentualne skargi pochodzą tylko od użytkowników, którzy nie zapoznali się z regulaminem.

Na koniec pragnę wskazać, iż spółka Eller Service działa wyłącznie z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa. W związku z tym, niezależnie od rozpoczętej procedury odwoławczej, w punktach objętych klauzulą natychmiastowej wykonalności, wydana decyzja została już

zrealizowana przez spółkę. Treść i forma reklam oraz informacji

handlowych znajdujących się na stronie serwisu Pobieraczek.pl została w całości dostosowana do wytycznych UOKIK. Na stronie serwisu zamieszczono także link do wydanego przez UOKIK rozstrzygnięcia.

Z wyrazami szacunku,

Ireneusz Lejczak

specjalista ds prawnych Eller Service

Aktualizacja: 08 kwietnia 2010 17:19

Dodałem stanowisko oficjalne stanowisko spółki Eller Service w sprawie wydanej decyzji UOKIK.