Po krakowsku

Niektóre portale zawieszają swoją działalność, Interia zaś tworzy spółkę zależną.

Aby nie podzielić losu Internet Idei, właściciela portalu YoYo, który w piątek zawiesił działalność, spółka Interia.pl postanowiła powołać spółkę E-media Interia.pl. Jak twierdzą przedstawiciele krakowskiej spółki, należącej do ComArchu i radia RMF FM, spółka-córka ma uporządkować proces pozyskiwania treści i technologii przez Interię. Jest to jeden z elementów wdrażanej strategii restrukturyzacji i obniżania kosztów operacyjnych.

Kapitał zakładowy E-media Interia.pl, która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wynosi 50 tys. zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Interia objęła w kapitale zakładowym E-media 99 udziałów o łącznej wartości 49 500 zł. Interia ma też 99 głosów na Zgromadzeniu Wspólników E-media Interia.pl sp. z o.o.