Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Po krakowsku

Niektóre portale zawieszają swoją działalność, Interia zaś tworzy spółkę zależną.

Aby nie podzielić losu Internet Idei, właściciela portalu YoYo, który w piątek zawiesił działalność, spółka Interia.pl postanowiła powołać spółkę E-media Interia.pl. Jak twierdzą przedstawiciele krakowskiej spółki, należącej do ComArchu i radia RMF FM, spółka-córka ma uporządkować proces pozyskiwania treści i technologii przez Interię. Jest to jeden z elementów wdrażanej strategii restrukturyzacji i obniżania kosztów operacyjnych.

Kapitał zakładowy E-media Interia.pl, która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wynosi 50 tys. zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Interia objęła w kapitale zakładowym E-media 99 udziałów o łącznej wartości 49 500 zł. Interia ma też 99 głosów na Zgromadzeniu Wspólników E-media Interia.pl sp. z o.o.