Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Po e-mail jednak z dowodem?

Przegłosowana przez Sejm ustawa telekomunikacyjna została odebrana z ulgą. Ostatecznie wykreślono z niej bowiem szereg zapisów niekorzystnych zarówno dla operatorów jak i konsumentów. Polskie portale zwracają jednak uwagę na problemy z interpretacją nowego prawa. Mimo zapewnień Ministerstwa Infrastruktury – z treści przyjętego aktu wciąż nie wynika jaki jest np. status poczty elektronicznej.

W oświadczeniu wydanym przez Onet i Interię czytamy: „Ustawa nie rozstrzyga jednoznacznie czy usługi takie jak: poczta elektroniczna, czaty internetowe czy komunikatory internetowe są usługami telekomunikacyjnymi. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało wprawdzie na stronach internetowych opinię, że takie usługi nie są usługami telekomunikacyjnymi, jednakże z powodu braku odpowiednich zapisów w ustawie, nie jest to prawnie wiążąca wykładnia”.

Brak jednoznacznej interpretacji przywraca widmo konieczności legitymowania się dokumentem tożsamości podczas rejestracji konta poczty elektronicznej. Przedstawiciele Onetu i Interii spotkali się wczoraj z ministrem Wojciechem Hałką, aby przedyskutować te problemy. Wnioski ze spotkania zostały przekazane do Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz marszałkom Sejmu i Senatu, który zajmie się teraz ustawą. Portale chcą aby jak najszybciej zostały przeprowadzone odpowiednie ekspertyzy prawne, a do ustawy wprowadzona została poprawka.