Po Gdańsku czas na Warszawę

Być może pod koniec br. w stolicy zostanie wprowadzona możliwość rejestrowania pojazdów przez internet. Takie usługi w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego jako pierwszy w Polsce zaoferował już kilka dni temu urząd miasta w Gdańsku. Sieć jak na razie stanowić będzie jedynie dodatkowy kanał komunikacji, usprawniający i przyspieszający proces obsługi obywateli. Nie należy się jednak łudzić, że unikniemy osobistej wizyty w urzędzie.

"Rejestracja" przez internet to z pewnością określenie mocno na wyrost. Jest to jednak krok do przodu wobec zwykłego udostępnienia w sieci urzędowych formularzy, które można wydrukować i na spokojnie wypełnić w domu. Nowa jakość ma przynieść większą automatyzację. Formularze będzie można wypełniać bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej i przesyłać do urzędu. Dany wniosek zostanie wstępnie obrobiony, "czekając" jedynie na fizyczny podpis interesanta. Termin wizyty w urzędzie ma być ustalany indywidualnie. Niezbędne jest oczywiście dostarczenie pozostałych dokumentów wymaganych w procesie rejestracji pojazdów. Takie rozwiązanie, zastosowane już w Gdańsku, przynosi oszczędność czasu, eliminuje lub ogranicza kolejki.

"Od strony technologicznej wdrożenie takiego rozwiązania jest banalne. Jest to prosty projekt informatyczny. Całe przedsięwzięcia jest jednak bardzo skomplikowane i wymaga dużych nakładów organizacyjnych - w urzędach trzeba wydzielić odpowiednie stanowiska, przeszkolić pracowników idt. Trzeba także pamiętać o znacznej decentralizacji - w stolicy rejestrację pojazdów prowadzi się w 18 urzędach dzielnicowych. Zamierzamy udostępnić nowe usługi pod koniec br." - mówi Jakub Skiba, dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.

Pozostaje pytanie czy zainteresowani będą chcieli korzystać z elektronicznych kanałów komunikacji skoro w pełni zdalnie nie będzie można załatwić żadnej sprawy. Nawet i takie "połowiczne" rozwiązanie jest jednak w stanie znacząco usprawnić proces obsługi obywateli i firm, więc winno być jak najszybciej wdrażane przez polskie urzędy.