Płynnie, czy nie płynnie

Powodem rozwiązania umowy dystrybucyjnej z STGroup było zaleganie z płatnościami przez dystrybutora - poinformował polski oddział Compaqa.

Przedstawiciele Compaqa w Polsce twierdzą, że STGroup zalega z płatnościami od kilku kwartałów. "Powodem wypowiedzenia kontraktu jest brak płynności STGroup" - informuje komunikat Compaqa. Według informacji PAP STGroup rzeczywiście zalega z płatnościami względem Compaqa, ale ogólna suma zobowiązań dystrybutora względem innych partnerów jest znacznie wyższa. Chociaż w roku obrotowym 1999/2000 udział produktów Compaqa w sprzedaży STGroup wyniósł 17,2%, to dystrybutor nie spodziewa się istotnego wpływu zerwania umowy na wyniki finansowe w br. Pierwotnie umowa z Compaqiem miała wygasnąć we wrześniu 2001 r.

Po rozwiązaniu umowy z STGroup Compaq ma na polskim rynku czterech dystrybutorów: Tech Data, Techmex, i Optimus, z którym podpisał umowę ostatnio.

Od zeszłego roku STGroup jest udziałowcem portalu YoYo.