Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Płynnie, czy nie płynnie

Powodem rozwiązania umowy dystrybucyjnej z STGroup było zaleganie z płatnościami przez dystrybutora - poinformował polski oddział Compaqa.

Przedstawiciele Compaqa w Polsce twierdzą, że STGroup zalega z płatnościami od kilku kwartałów. "Powodem wypowiedzenia kontraktu jest brak płynności STGroup" - informuje komunikat Compaqa. Według informacji PAP STGroup rzeczywiście zalega z płatnościami względem Compaqa, ale ogólna suma zobowiązań dystrybutora względem innych partnerów jest znacznie wyższa. Chociaż w roku obrotowym 1999/2000 udział produktów Compaqa w sprzedaży STGroup wyniósł 17,2%, to dystrybutor nie spodziewa się istotnego wpływu zerwania umowy na wyniki finansowe w br. Pierwotnie umowa z Compaqiem miała wygasnąć we wrześniu 2001 r.

Po rozwiązaniu umowy z STGroup Compaq ma na polskim rynku czterech dystrybutorów: Tech Data, Techmex, ABC Data i Optimus, z którym podpisał umowę ostatnio.

Od zeszłego roku STGroup jest udziałowcem portalu YoYo.