Plus na plusie po I kwartale

W pierwszym kwartale 2001 r. Polkomtel, operator sieci Plus GSM, wypracował 956 mln zł przychodów ze sprzedaży, zarabiając na czysto 90 mln zł. Na dobre wyniki operatora miała wpływ duża liczba klientów instytucjonalnych.

Zysk z działalności operacyjnej w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł 218 mln zł, zaś EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację, wyniósł 346 milionów zł. Średni miesięczny przychód na użytkownika sieci wyniósł 119 zł. W I kw. br. Polkomtel zainwestował łącznie 144 mln zł. Licząc od 1996 r. Plus przeznaczył łącznie na inwestycje 3,61 mld zł. Przychody z usług dodanych (np. transmisji danych) wzrosły w porównaniu z I kw. 2000 r. o 199%.

Dobre wyniki Plus zawdzięcza wysokiej liczbie klientów korporacyjnych, do których przede wszystkim skierowana jest oferta operatora. Ale Polkomtel stara się także przyciągnąć klientów indywidualnych, stąd np. wprowadzenie nowych taryf na początku br.

Według stanu na 31 marca 2001 r. z sieci Plusa korzystało 2,641 mln abonentów, w tym ok. 38% to użytkownicy Simplusa.