Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Plus minus KGHM

Analitycy są przekonani, że jeszcze w tym roku KGHM Polska Miedź sprzeda posiadane akcje Polkomtela. Budżet mógłby zyskać na tej operacji 1,7 mld zł.

Analitycy BDM PKO BP do tej pory prognozowali, że KGHM nie sprzeda akcji drugiego co do wielkości operatora sieci cyfrowej telefonii komórkowej Plus GSM. Jednak w raporcie z końca września analitycy stwierdzili, że coraz więcej czynników przemawia za tym, że konglomerat pozbędzie się walorów Polkomtela. Specjaliści z PKO BP uważają, że po wyborach nowy zarząd Polskiej Miedzi skoncentruje działania spółki na podstawowej działalności, rezygnując m.in. z inwestycji w telekomunikację. Ich zdaniem umowa sprzedaży zostanie podpisana jeszcze w 2001 r., a KGHM zarobi na każdej akcji Polkomtela ok. 10 zł. Miedziowa spółka posiada 19,6% akcji operatora. Jeżeli spełnią się prognozy analityków, to do budżetu państwa wpłynie 1,7 mld zł, z czego 900 mln stanowić będzie podatek dochodowy, a 700 mln - dywidenda.

Dotychczas władze KGHM twierdziły, że są zainteresowane dalszym udziałem w swych telekomunikacyjnych przedsięwzięciach, czyli Polkomtelu oraz Telefonii Lokalnej. Jednak dla tej drugiej, mocno zadłużonej, spółki już od dłuższego czasu szuka, bez powodzenia, inwestora. Polkomtel także finansowany jest z pożyczek, których obsługa kosztuje. Ostatnie wyniki Polskiej Miedzi zaś odbiegają od ubiegłorocznych. W związku z tym scenariusz pozbycia się udziałów w Polkomtelu jest bardzo prawdopodobny. O chęci pozbycia się 19,6% akcji Polkomtela wspominał wcześniej PKN Orlen. Zwiększeniem swych udziałów w Polkomtelu są natomiast zainteresowani jego zagraniczni udziałowcy – TeleDanmark oraz Vodafone.