Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Płatne wideokorepetycje od GG Network i WSiP

Ponad 120 godzin materiału wideo z zakresu matematyki i języka polskiego pomóc ma maturzystom w pomyślnym przebrnięciu przez tegoroczny egzamin dojrzałości. Serwis Videonauka.pl to efekt współpracy Działu Edukacji GG Network oraz ekspertów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Korzystanie z filmów jest odpłatne.

Pod adresemhttp://www.videonauka.pl dostępny jest nowy serwis wzbogacający edukacyjne portfolio serwisów GG Network (obok m. in. Nauka.pl czy Megaslownik.pl) i będący rozwinięciem obszaru działaniu projektu NakreceniEksperci.pl.

Adresowana do uczniów i maturzystów Videonauka.pl oferuje ponad 1000 filmów dydaktycznych z zakresu matematyki i języka polskiego. Warto dodać, że z serwisu skorzystają jedynie ci, którzy dysponują odpowiednimi środkami finansowymi - dostęp do zasobów Videonauki jest bowiem płatny.

Filmy trwają od 4 do 12 minut i omawiają zagadnienia do egzaminu dojrzałości. Niektóre treści, ze względu na swoją obszerność ujęto w kilku nagraniach. Ich tematyka została przygotowana zgodnie z zaleceniami Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Nakręcony materiał filmowy ma ponad 120 godzin i stanowi bardzo cenne źródło wiedzy dla każdego maturzysty. Filmy mogą uzupełniać wiedzę uczniów lub utrwalać już znane im zagadnienia. Treści egzaminacyjne zostały omówione wyczerpująco, a ich jakość była kontrolowana przez weryfikatorów na każdym szczeblu produkcji filmów - mówi Wojciech Jędrychowski, Dyrektor Pionu Rozwoju i Nowych Produktów WSiP. W wyniku rekrutacji, wybrano 20 najlepszych nauczycieli spośród grupy 140 kandydatów z całej Polski. Nad weryfikacją filmów czuwał zespół, który oceniał przystępność przekazywanych treści oraz ich zgodność podstawą programową. Każdy film był ponadto sprawdzany pod kątem jakości technicznej, a także precyzyjnie montowany.

Uczeń zainteresowany edukacyjnym materiałem wideo ma do wyboru kilka pakietów. Za 3-dniowy dostęp do jednego filmu płaci się od 1,90 do 2,44 zł, a opcja "Ratunku Klasówka" (w niej 10 filmów do obejrzenia przez 3 dni) kosztuje 9 - 11 zł. Dla chętnych do zapoznania się z większą liczbą materiałów przygotowano: "Miesiąc Nauki" - w jego ofercie 500 filmów (99 zł) oraz pakiet "Maturzysta" dający możliwość obejrzenia 500 filmów w okresie do 1 lipca 2010 (za 149 zł).

Płatne wideokorepetycje od GG Network i WSiP

Co ciekawe, GG Network gwarantuje edukacyjną skuteczność swoich filmów. W paragrafie 8 Regulaminu pt. "Gwarancja Powodzenia" czytamy m. in.: Usługodawca gwarantuje Użytkownikom Zarejestrowanym zwrot środków finansowych które zostały przez niego zaangażowane w celu korzystania z Filmów Edukacyjnych w przypadku niezdania egzaminu maturalnego z j. polskiego i/lub matematyki.

Pieniądze zwracane są jednak tylko tym, którzy wykupią dostęp do pakietu "Maturzysta" i to nie poźniej niż na 90 dni przed terminem pierwszego egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010, a także poświęcą na oglądanie wideo min. 60 minut dziennie i każdy z filmów dotyczących danego przedmiotu wyemitują choć raz.

Źródło: GG Network

Aktualizacja: 27 października 2009 12:29

Dodałam szczegóły dotyczące "Gwarancji Powodzenia" w zakresie korzystania z serwisu.