Płatne wideokorepetycje od GG Network i WSiP

Ponad 120 godzin materiału wideo z zakresu matematyki i języka polskiego pomóc ma maturzystom w pomyślnym przebrnięciu przez tegoroczny egzamin dojrzałości. Serwis Videonauka.pl to efekt współpracy Działu Edukacji GG Network oraz ekspertów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Korzystanie z filmów jest odpłatne.

Pod adresemhttp://www.videonauka.pl dostępny jest nowy serwis wzbogacający edukacyjne portfolio serwisów GG Network (obok m. in. Nauka.pl czy Megaslownik.pl) i będący rozwinięciem obszaru działaniu projektu NakreceniEksperci.pl.

Adresowana do uczniów i maturzystów Videonauka.pl oferuje ponad 1000 filmów dydaktycznych z zakresu matematyki i języka polskiego. Warto dodać, że z serwisu skorzystają jedynie ci, którzy dysponują odpowiednimi środkami finansowymi - dostęp do zasobów Videonauki jest bowiem płatny.

Filmy trwają od 4 do 12 minut i omawiają zagadnienia do egzaminu dojrzałości. Niektóre treści, ze względu na swoją obszerność ujęto w kilku nagraniach. Ich tematyka została przygotowana zgodnie z zaleceniami Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Nakręcony materiał filmowy ma ponad 120 godzin i stanowi bardzo cenne źródło wiedzy dla każdego maturzysty. Filmy mogą uzupełniać wiedzę uczniów lub utrwalać już znane im zagadnienia. Treści egzaminacyjne zostały omówione wyczerpująco, a ich jakość była kontrolowana przez weryfikatorów na każdym szczeblu produkcji filmów - mówi Wojciech Jędrychowski, Dyrektor Pionu Rozwoju i Nowych Produktów WSiP. W wyniku rekrutacji, wybrano 20 najlepszych nauczycieli spośród grupy 140 kandydatów z całej Polski. Nad weryfikacją filmów czuwał zespół, który oceniał przystępność przekazywanych treści oraz ich zgodność podstawą programową. Każdy film był ponadto sprawdzany pod kątem jakości technicznej, a także precyzyjnie montowany.

Uczeń zainteresowany edukacyjnym materiałem wideo ma do wyboru kilka pakietów. Za 3-dniowy dostęp do jednego filmu płaci się od 1,90 do 2,44 zł, a opcja "Ratunku Klasówka" (w niej 10 filmów do obejrzenia przez 3 dni) kosztuje 9 - 11 zł. Dla chętnych do zapoznania się z większą liczbą materiałów przygotowano: "Miesiąc Nauki" - w jego ofercie 500 filmów (99 zł) oraz pakiet "Maturzysta" dający możliwość obejrzenia 500 filmów w okresie do 1 lipca 2010 (za 149 zł).

Płatne wideokorepetycje od GG Network i WSiP

Co ciekawe, GG Network gwarantuje edukacyjną skuteczność swoich filmów. W paragrafie 8 Regulaminu pt. "Gwarancja Powodzenia" czytamy m. in.: Usługodawca gwarantuje Użytkownikom Zarejestrowanym zwrot środków finansowych które zostały przez niego zaangażowane w celu korzystania z Filmów Edukacyjnych w przypadku niezdania egzaminu maturalnego z j. polskiego i/lub matematyki.

Pieniądze zwracane są jednak tylko tym, którzy wykupią dostęp do pakietu "Maturzysta" i to nie poźniej niż na 90 dni przed terminem pierwszego egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010, a także poświęcą na oglądanie wideo min. 60 minut dziennie i każdy z filmów dotyczących danego przedmiotu wyemitują choć raz.

Źródło: GG Network

Aktualizacja: 27 października 2009 12:29

Dodałam szczegóły dotyczące "Gwarancji Powodzenia" w zakresie korzystania z serwisu.