Płatna prasa internetowa

We Francji era bezpłatnych serwisów internetowych zdaje się dobiegać końca. Francuski magazyn online - Transfert - ma zamiar wprowadzić opłaty za dostęp do swoich archiwów.

Jedną z podstawowych przyczyn tej decyzji jest zmniejszenie wpływów z reklam. Inna francuska witryna ZDNet.fr w kwietniu br. odnotowała o 50% niższe wpływy z reklam niż w marcu. Jej przedstawiciele twierdzą jednak, że zachowa równowagę finansową przynajmniej do końca 2001 r.

Wszystkie witryny dążą różnymi sposobami do osiągnięcia rentowności. Niektóre wprowadzają nowe formy działalności. ZDNet i Transfert produkują suplementy dla krajowych publikacji, nawiązują współpracę z lokalną prasą, dostarczając jej zaplecze technologiczne. We Francji przestaje powoli obowiązywać nieformalna zasada rozdzielania mediów elektronicznych od papierowych. Francuska strona 18h.com (należąca do grupy medialnej L’Expansion), która wystartowała jako niezależna, wraca teraz posłusznie na łono L’Expansion, jako integralna część koncernu.

<i>Źródło: Le Monde</i>