Platforma... finansowa

Warszawska firma konsultingowa Infovide organizuje bezpłatne seminarium pt. "Platforma finansowa", skierowane do menedżerów IT instytucji finansowych. Spotkanie, które odbędzie się 19 listopada w siedzibie firmy, zostanie poświęcone wymogom stawianym architekturze informatycznej nowoczesnych instytucji finansowej.

Podczas seminarium eksperci Infovide przedstawią swoje doświadczenia dotyczące wdrożenia części składowych platformy na przykładzie banków: Nordea Bank Polska, BPH PBK SA oraz dużego banku detalicznego obsługiwanego przez firmę Net-Banking.

Prezentowana Platforma pozwala m.in. na łatwe uruchamianie nowych kanałów dostępu dla klientów, skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych produktów i usług oraz możliwość tworzenia sieci wartości, złożonych z wielu firm i instytucji, a także efektywną obsługę procesów fuzji i przejęć.

"Nowe wyzwania, przed jakimi stają instytucje finansowe, wymagają od nich posiadania infrastruktury, pozwalającej na szybkie podążanie za zmianami rynkowymi i oczekiwaniami klientów. Niezbędne staje się zapewnienie jednolitego środowiska, w którym możliwe będzie szybkie tworzenie nowych produktów i usług, na bazie wszystkich dostępnych funkcjonalności oraz całego posiadanego kapitału informacyjnego. Nasze doświadczenia z wielu wcześniejszych projektów realizowanych dla instytucji finansowych pozwoliły nam stworzyć Platformę finansową, która stanowi kompleksowe rozwiązanie dla takich potrzeb" – powiedział Tomasz Mierzwa, dyrektor konsultacji Infovide SA.