Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Platforma... finansowa

Warszawska firma konsultingowa Infovide organizuje bezpłatne seminarium pt. "Platforma finansowa", skierowane do menedżerów IT instytucji finansowych. Spotkanie, które odbędzie się 19 listopada w siedzibie firmy, zostanie poświęcone wymogom stawianym architekturze informatycznej nowoczesnych instytucji finansowej.

Podczas seminarium eksperci Infovide przedstawią swoje doświadczenia dotyczące wdrożenia części składowych platformy na przykładzie banków: Nordea Bank Polska, BPH PBK SA oraz dużego banku detalicznego obsługiwanego przez firmę Net-Banking.

Prezentowana Platforma pozwala m.in. na łatwe uruchamianie nowych kanałów dostępu dla klientów, skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych produktów i usług oraz możliwość tworzenia sieci wartości, złożonych z wielu firm i instytucji, a także efektywną obsługę procesów fuzji i przejęć.

"Nowe wyzwania, przed jakimi stają instytucje finansowe, wymagają od nich posiadania infrastruktury, pozwalającej na szybkie podążanie za zmianami rynkowymi i oczekiwaniami klientów. Niezbędne staje się zapewnienie jednolitego środowiska, w którym możliwe będzie szybkie tworzenie nowych produktów i usług, na bazie wszystkich dostępnych funkcjonalności oraz całego posiadanego kapitału informacyjnego. Nasze doświadczenia z wielu wcześniejszych projektów realizowanych dla instytucji finansowych pozwoliły nam stworzyć Platformę finansową, która stanowi kompleksowe rozwiązanie dla takich potrzeb" – powiedział Tomasz Mierzwa, dyrektor konsultacji Infovide SA.